Smrtna kazen za osamosvojitveno misel

Mag. Igor Omerza (Foto: Polona Avanzo)

Igor Omerza, ekonomist, politik, publicist in odličen poznavalec Udbe, opozarja, da je bila v preteklosti slovenska osamosvojitvena misel pod hudim pritiskom tedanje oblasti in Udbe. Po Omerzovih besedah je bila za stremenje k slovenski samostojnosti celo zagrožena smrtna kazen.

 

“Nikakor ne znam neposredno povezati hvalevredne borbe proti okupatorju z osamosvojitvijo. Zmagoviti in povojni morilski vrh stalinistične slovenske partije je fanatično s svojo Udbo preganjal vsako misel na samostojno slovensko državo. Za to je bila zagrožena celo smrtna kazen,” je zapisal dober poznavalec Udbe Igor Omerza. 

 

Zgodovinar Stane Granda opisuje, da gre za sistematično poneverjanje slovenske zgodovine. Po njegovem mnenju je bil namen zbijanje samozavesti Slovencem in jih prepričati, da niso zmožni samostojnega razmišljanja in delovanja. Osamosvojitveno misel so v času komunistične oblasti gojili tako slovenska emigracija kot del posameznikov na Slovenskem.

Omerza omenja primer skritih “osamosvojitvenih” dnevnikov partizana Franca Miklavčiča, ki jih je Udba našla leta 1976, a jih ni nihče videl, razen Franca samega. Takratno sodišče je te dnevnike uporabilo kot dokazni material, kar Omerza primerja z nacističnim sodiščem.

Granda nadalje pojasnjuje, da je bila tudi v emigraciji manjšina tistih, ki so bili osamosvojitvi naklonjeni. Med njimi sta bila na Tržaškem med drugim France Dolinar in Franc Jeza.

Ta članek razkriva temno stran slovenske preteklosti, ko je bila osamosvojitvena misel močno zatirana, in opominja, kako pomembno je, da se zgodovinska resnica ne izgubi v političnih manipulacijah.

MR