Služba Vlade RS za zakonodajo v središču polemike: poslanec Andrej Kosi opozarja na politično vmešavanje

Poslanec DZ RS, Andrej Kosi

Slovenska politična sfera je trenutno zaznamovana z razpravo o ponovnem imenovanju v.d. direktorja Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo. Poslanec Andrej Kosi je predstavil svojo kritiko te poteze, pri čemer je izpostavil, da javnost ni prejela nobene dodatne utemeljitve ali razlage, zakaj ni bil imenovan direktor za polni mandat.

 

Kosi, ki je znan po svoji nepopustljivi kritiki vlade, je poslal pisno poslansko vprašanje, v katerem je izrazil svoje pomisleke glede trenutne situacije v Službi Vlade RS za zakonodajo.

Na 52. redni seji dne 31. maja 2023 je vlada izdala odločbo, da se na položaj vršilca dolžnosti direktorja Službe ponovno imenuje v.d. direktorja, in sicer za obdobje šestih mesecev, to je do 1. decembra 2023. Ta poteza je bila izvedena brez imenovanja direktorja po opravljenem natečajnem postopku.

Služba Vlade RS za zakonodajo ima pomembno odgovornost, da zagotavlja, da so vsi predpisi ustavni in zakoniti, notranje skladni, pripravljeni v skladu z nomotehničnimi pravili in razumljivi ter učinkoviti v praksi. Kosi je opozoril, da je izjema v institutu vršilca dolžnosti, ki se uporablja v skrajnih primerih, a to izjemo vlada zdaj izrablja.

Kosi trdi, da pomanjkanje preglednosti v procesu imenovanja v.d. direktorja kaže na politično vmešavanje v Službo, ki bi morala biti samostojna in nepristranska. Izrazil je zaskrbljenost, da se to lahko zgodi ponovno, če natečajni postopek ni ustrezno objavljen in izpeljan.

V svojem pisanju je zastavil vladi tri vprašanja:

  1. Kakšni so razlogi za ponovno imenovanje v.d. direktorja, brez dodatne utemeljitve in zakaj ni bil imenovan direktor za polni mandat?
  2. Kdaj bo objavljen javni natečaj za imenovanje direktorja Službe?
  3. Kdaj sta bila objavljena zadnja dva javna natečaja in kako sta se zaključila oba zadnja natečajna postopka?

Z vprašanji je v parlamentu sprožil živahno razpravo o transparentnosti in pravičnosti imenovanj v javnih službah. Ostaja pa vprašanje, kako bo vlada odgovorila na njegova vprašanja in ali bo naredila korake, da se zagotovi ustrezno izvajanje natečajnih postopkov v prihodnosti.

MR