Slovenija na odlični poti

Evropska komisija je ocenila, da je gospodarska rast v Sloveniji v letu 2021 znašala 6,9 odstotka. Vse komponente bruto domačega proizvoda so robustno okrevale, še posebej so se povečale investicije. Že konec tretjega četrtletja 2021 je raven bruto domačega proizvoda presegla raven leta iz 2019. 

 

“Evropska komisija napoveduje, da bo rast investicij v Sloveniji ostala visoka tudi v letu 2022, tudi zaradi načrta za okrevanje in odpornost,” poudarjajo na Ministrstvu za finance RS.

Prav tako Evropska komisija glede Slovenije dodaja, da se bo rast investicij nadaljevala in ostala visoka tudi v letu 2022, k čemur bodo prispevale tudi investicije iz načrta za okrevanje in odpornost. Evropska komisija pričakuje krepitev potrošnje na račun visoke stopnje zaposlenosti in rasti plač, čeprav se pričakujejo nadaljnje motnje v dobavnih verigah in nadaljnja rast cen.

Iz napovedi Evropske komisije je razvidno, da bo gospodarska rast v Sloveniji v letu 2022 znašala 3,8 odstotka bruto domačega proizvoda in 3,6 odstotka bruto domačega proizvoda v letu 2023. Zadnje ocene Evropske komisije tako predvidevajo hitrejše okrevanje slovenskega bruto domačega proizvoda v prihodnjih dveh letih od povprečja Evropske unije in evroobmočja; kumulativna rast bruto domačega proizvoda v 2022–2023 naj bi namreč v Sloveniji znašala 7,4 odstotka, v evroobmočju in Evropski uniji pa 6,7 odstotka oziroma 6,8 odstotka.

Tako za Evropsko unijo in evroobmočje kot tudi za Slovenijo se je napoved gospodarske rasti od jesenske napovedi za leto 2022 znižala predvsem zaradi izbruha različice omikron, motenj v dobavnih verigah in visoke rasti cen energentov. Gospodarstvo se navkljub temu prilagaja virusu, pandemija pa še naprej vpliva na njegovo delovanje.

Najnovejša napoved Evropske komisije se je v primerjavi z jesensko napovedjo za Evropsko unijo in evroobmočje poslabšala tudi z vidika inflacije. V zimski napovedi Evropska komisija namreč napoveduje, da bo inflacija za evroobmočje znašala 3,5 odstotka (jeseni 2,2 odstotka) in 3,9 odstotka za Evropsko unijo (jeseni 2,5 odstotka). Za Slovenijo Evropska komisija napoveduje 3,7-odstotno inflacijo za leto 2022, ki pa bo predvidoma višja na začetku leta in se do konca leta umirila ter se v letu 2023 znižala na 2,1 odstotka.