Na podlagi 46.a člena Zakona o nalezljivih boleznih nadzor nad izvajanjem določb Odloka opravlja Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, ki v skladu z določbami ZNB kršitelju lahko izreče tudi globo.

 

Glede vprašanja o pravni učinkovitosti norme vlada sicer pritrjuje, da v času veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 za kršitev glede nošenja maske ni bila zagrožena denarna kazen oziroma globa, vendar poudarja, da to ne pomeni, da določba ni bila jasna oziroma da njen namen ni bil jasen.

Obveznost uporabe zaščitnih mask je določena z namenom preprečevanja širjenja okužb ter varovanja zdravja posameznika in drugih oseb. Bistvena značilnost pozitivnega prava namreč je, da je pravne določbe treba spoštovati.

Slovenski pravni red vsebuje tudi imperfektne pravne norme, katerih kršitve niso opredeljene kot prekrški oziroma za kršitev katerih ni predpisane neposredne sankcije, kljub temu pa zavezujejo in so v primeru kršitev mogoči drugi (tudi upravni) ukrepi zoper kršitelje ali pa zaradi posledic kršitev lahko nastanejo druge civilnopravne ali kazenskopravne posledice.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

MR