Razpis za sodelovanje na 35. državnem ocenjevanju Dobrote slovenskih kmetij 2024

Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj razpisuje sodelovanje na 35. državnem ocenjevanju Dobrote slovenskih kmetij, ki bo potekalo od 17. do 19. maja 2024 v minoritskem samostanu na Ptuju. Tradicionalni dogodek, ki že leta združuje vrhunske slovenske kmete in proizvajalce, bo ponovno priložnost za podelitev prestižnih priznanj v različnih kategorijah.

 

Strokovne komisije bodo ocenjevale širok spekter kmetijskih izdelkov, vključno z žiti, mlečnimi in mesnimi izdelki, olji, kisi, žganimi pijačami, suhim sadjem in drugimi suhimi pridelki, vini, sadjevci, sokovi, nektarji, sirupi, marmeladami, džemi, sadnimi namazi, kompoti, konzervirano zelenjavo, medom, čaji, medicami ter ribjimi izdelki.

Podrobnosti razpisa in pravilniki o ocenjevanju so dostopni na spletnih straneh KGZS in KGZS Zavoda Ptuj na naslovih www.kgz-ptuj.si in www.dobroteslovenskihkmetij.si.

Prijave na ocenjevanje so odprte za kmetije in druga kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo ustrezne pogoje in so vpisana v ustrezne registre pri MKGP. Pomembno je, da so izdelki pretežno iz lastne pridelave, s čimer se zagotavlja avtentičnost in kakovost.

Za prijavo je potrebno obiskati lokalno enoto kmetijske svetovalne službe, kjer bodo svetovalci pomagali pri elektronskem izpolnjevanju prijavnic za posamezne izdelke. Prijave sprejemajo do petka, 19. januarja 2024.

Vsa pravila in zahteve glede prijave izdelkov in potrebne dokumentacije so natančno opisane v razpisu. Opozoriti velja, da vzorci, ki ne bodo ustrezno prijavljeni in predani, ne bodo sprejeti v ocenjevanje.

Kotizacija za ocenjevanje znaša 30 evrov za prvi izdelek in 25 evrov za vsak nadaljnji izdelek. Organizatorji razstave posebej vabijo nagrajene kmetice in kmete, da svoje izdelke ponudijo v prodajo med prireditvijo na Ptuju.

Za dodatne informacije in podrobnosti o prijavi obiščite www.dobroteslovenskihkmetij.si ali www.kgz-ptuj.si.

MR