Razpis za razvoj kmetijstva in podeželja

Občina Cirkulane vse zainteresirane vabi k prijavi na JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA TER PODEŽELJA V OBČINI CIRKULANE ZA LETO 2022.

Upravičenec mora vlogo poslati zaprto v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja. Na sprednji strani ponudnik označi: »NE ODPIRAJ! –Javni razpis za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Cirkulane za leto 2022, š­t. 330-1/2022«, ali prilepi predlogo z zadnje strani te razpisne dokumentacije.

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je prispela po pošti na naslov naročnika ali je oddana osebno do 30. 9. 2022 do vključno 12. ure.

Dokumenti, priloge  Prenesi kategorijo dokumentov

Vir: cirkulane.si

Preberite še:

Andrej Golob: Napovedan odkup pšenice je bil velika polomija predsednika vlade in kmetijske ministrice! Država naj se vmešava čim manj!

Želite biti redno obveščeni o novostih? Všečkajte FB stran:

Prejetih vse več vlog za izredno denarno pomoč: “Obvladuje strah povišanja cen v jesenskem času!”

Sladkorčki za brezdelneže, davčne batine za pridne in podjetne!

 

MR