V sklopu projekta Obrazi Migracij je razpisan poziv za zbiranje projektnih predlogov organizacij civilne družbe v Sloveniji 2020. Razpis je namenjen projektom, ki pomagajo spodbujati trajnostni razvoj v povezavi z migracijami.

 

Cilji

Cilj dodeljevanja sredstev je osveščanje o ciljih trajnostnega razvoja in njihovi povezavi z migracijami na lokalni in/ali nacionalni ravni ter vključevanje lokalnega prebivalstva/širše javnosti in oblasti. Projekti morajo spodbujati in povečati prepoznavnost Agende 2030 Združenih narodov ter njenih 17 ciljev trajnostnega razvoja. Projektne aktivnosti in cilji morajo biti jasno povezani s katerimkoli, enim ali več, od 17 ciljev trajnostnega razvoja.

Kdo se lahko prijavi?

Na razpis se lahko prijavijo lokalne organizacije civilne družbe/subjekti, ki delujejo na lokalni ravni in nacionalne organizacije civilne družbe, ki delujejo na lokalni in nacionalni ravni.

Aktivnosti, za katere bodo podeljena nepovratna sredstva, se začnejo z dnevom podpisa pogodb in morajo biti zaključene najpozneje do 31. januarja 2021. Višina sredstev, za katera lahko zaprosijo prijavitelji v okviru tega razpisa, ne sme presegati 5.000,00 EUR. V tem razpisu bosta dodeljeni največ 2 dotaciji, vsaka v višini največ 5.000,00 EUR.

Prijavo za projekt predložite tako, da izpolnite prijavni obrazec in ga pošljete po elektronski pošti na [email protected]. Obrazcu je treba priložiti predlog proračuna projekta.

Več o razpisnih pogojih in merilih v pozivuRok za prijave je podaljšan do 23. 7. 2020 do polnoči.

Za dodatne informacije in pojasnila se obrnite na [email protected].

Več o programu

Program »Obrazi migracij« se izvaja v sedmih državah, v Sloveniji je za izvajanje razpisa in vzpostavitev stika s slovenskimi prejemniki sredstev odgovoren Povod, Zavod za kulturo in razvoj mednarodnih odnosov v kulturi. Za več informacij o nacionalnih partnerjih obiščite: https://gcap.global/faces-of- migration.

Razpisna dokumentacija:

Razpisno dokumentacijo pošljite do 23.7.2020 do polnoči na elektronski naslov: [email protected].

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

DAMIR ŽERAK