Občina Videm objavlja Javni razpis za sofinanciranje delovanja društev v letu 2020 na področju kmetijstva, gospodarstva in turizma.

 

Razpis je namenjen za redne dejavnosti društev na področju kmetijstva, gospodarstva in turizma, ki izvajajo dejavnosti za kvalitetno družabno življenje občanov Občine Videm.

Prijavijo se lahko društva, ki imajo sedež v občini Videm, imajo vsaj 10 članov in urejeno evidence o članstvu. Društvo, ki želi prejeti finančna sredstva iz tega razpisa, mora vsako leto občinski upravi redno dostavljati poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti za prihodnje/tekoče leto.

Za ta razpis je namenjeno skupaj 10.000,00 €

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani občine.

Omogočite, da novica doseže čimveč društev v občini Videm.

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

MR