Razglasitev velike požarne ogroženosti naravnega okolja

 

Vlada je na včerajšnji dopisni seji Upravi RS za zaščito in reševanje naložila razglasitev velike požarne ogroženosti naravnega okolja. S tem je vlada sledila številnim podobnim ukrepom občin, ki so to že storile (npr. župan občine Ormož, mag. Danijel Vrbnjak).

Foto: Facebook/Danijel Vrbnjak

S tem se prepoveduje kurjenje in uporaba odprtega ognja v naravnem okolju.

Razlog za to je v tem, da se trenutno v Republiki Sloveniji že soočamo z daljšim sušnim obdobjem. V letošnjem letu je do sedaj zabeleženo 381 požarov v naravnem okolju, v katerih so posredovale gasilske enote. Beleži se porast požarov predvsem v mesecu marcu (103 požari).

Zaradi večje prisotnosti doma se v zadnjih dneh število požarov v naravnem okolju povečuje, kar pomeni večjo izpostavljenost gasilcev možnosti okužb s COVID-19.

Vlada je zato kot enega od ukrepov v boju proti epidemiji in zmanjšanju ogroženosti članov gasilskih enot pred okužbo s COVID-19 sprejela sklep, da URSZR razglasi veliko požarno ogroženost v naravnem okolju od 18. marca  2020 dalje.

MT