Ptujski mestni svet v ponedeljek pred odgovorno odločitvijo

Ptujske mestne svetnike čaka na ponedeljkovi seji pomembna in verjetno precej težka odločitev, od katere naj bi bila odvisna pridobitev 4,2 mio EUR evropskih sredstev.

Foto: TM
Mestni svetniki bodo imeli na ponedeljkovi seji na mizi prenovljen investicijski program za obnovo mestne tržnice, v skladu s katerim bi se vrednost projekta povišala za skoraj 600 tisoč evrov – z zdajšnjih 4,8 na 5,4 milijonov evrov.

Iz predlaganega gradiva je razvidno, da se je investicijska vrednost dvignila na skoraj 5,4 milijona evrov, kar pomeni, da bo morala mestna občina zagotoviti dodatnega pol milijona evrov. Financiranje projekta je na novo razdelano tudi v rebalansu proračuna 2018, ki ga bodo mestni svetniki prav tako obravnavali na ponedeljkovi seji.

V ptujski občini v izjavi za javnost pojasnjujejo, da je dolgotrajni postopek javnega naročanja povzročil zamik pri začetku izvajanja projekta. Prav zato sta sprejem rebalansa in novelacija investicijskega programa nujna koraka, ki bosta omogočila pridobitev 4,2 mio EUR evropskih sredstev.

Morebitna zavrnitev obravnave ali sprejema navedenih dokumentov ima lahko za Ptuj usodne posledice. Na eni strani izgubo evropskih sredstev za izvedbo projekta, na drugi pa izgubo priložnosti za temeljito prenovo tega dela mestnega jedra, pojasnjujejo v izjavi za javnost. Župan Mestne občine Ptuj Miran Senčar zato poziva mestni svet, da odgovorno in v dobro mesta sprejme potrebne spremembe, v nasprotnem primeru pa prevzame odgovornost za nastalo večmilijonsko škodo.

Prenova ptujske tržnice že na začetku del dražja za dobrega pol milijona evrov; foto: TM

Izguba sofinancerskega deleža bi povzročila velike finančne težave, pojasnjujejo v ptujski občini

Mestni svet Mestne občine Ptuj v okviru aktivnosti za sprejem rebalansa letošnjega občinskega proračuna obravnava tudi spremembo investicijskega programa za projekt »Ureditev mestne tržnice«. Do spremembe prihaja zaradi zamika pri začetku izvajanja projekta, ki se je zgodil zaradi dolgotrajnega postopka izbire izvajalca ureditve, pa tudi zaradi višje odobrenih sredstev CTN (Celostne teritorialne naložbe), ki jih bo za projekt pridobila Mestna občina Ptuj.

Potrditev novelacije investicijskega programa ter sprejem občinskega rebalansa sta nujna formalna koraka, pojasnjujejo v ptujski občini, da MO Ptuj uspešno pridobi 4.2 milijona sofinancerskih sredstev za ureditev tega dela starega mestnega jedra. Izguba sofinancerskega deleža bi povzročila velike finančne težave, projekta pa ne bi bilo mogoče dokončati. Ptuj bi tako izgubil izjemno priložnost za pridobitev evropskih sredstev za prenovo enega od vitalnih delov starega mestnega jedra.

Župan Senčar mestni svet poziva, da odgovorno in v dobro mesta sprejme spremembe

V ptujski občini še pojasnjujejo, da so bili vsi dokumenti glede projekta »Ureditev mestne tržnice« predstavljeni na sejah mestnega sveta in da so jih svetniki s svojim glasovanjem potrdili. DIIP (Dokument identifikacije investicijskega projekta) za tržnico so sprejeli na 22. seji, oktobra 2016, in s tem dali jasen signal občinski upravi, da začne pripravo projektne dokumentacije. IP (Investicijski projekt) so potrdili na 31. seji, julija 2017, kar je pomenilo, da naj občinska uprava začne iskanje izvajalca gradbenih del. Potrdili so tudi Proračun 2018, na 35. seji, decembra 2017, s čimer so sprejeli končno odločitev, da se lahko prične postopek javnega naročanja za izbiro izvajalcev del. Župan Ptuja Miran Senčar zato poziva mestni svet, da odgovorno in v dobro mesta sprejme potrebne spremembe, v nasprotnem primeru pa prevzame odgovornost za nastalo večmilijonsko škodo.
Vir: MO Ptuj