Proaktivna poslanka Suzana Lep Šimenko izziva vlado: Obsežna vprašanja o poplavnih ukrepih ob Dravi

V luči nedavnih in obsežnih poplav, ki so prizadele Slovenijo, posebej pa reko Dravo, je poslanka Suzana Lep Šimenko iz SDS vzela stvari v svoje roke. S serijo poglobljenih in direktnih vprašanj na ministra za naravne vire in prostor, g. Jožeta Novaka, je izpostavila nujnost ukrepanja in večjo pozornost vlade do poplavnih problemov, s katerimi se sooča država.

 

Zadnja leta so bila priča pogostejšim in bolj obsežnim poplavam ob reki Dravi, zlasti v spodnjem toku pod Ptujem. Te poplave so povzročile ogromno škode na infrastrukturi in kmetijskih površinah, kar je zaskrbljujoče ne le za lokalno prebivalstvo, ampak za celotno državo.

Poslanka Šimenko je jasno izrazila svojo zaskrbljenost in aktivno pristopila k reševanju te problematike. V pisnem poslanskem vprašanju je postavila več ključnih vprašanj:

  1. Koliko denarja je država namenila od leta 2010 do danes za vzdrževanje reke Drave v okviru izvajanja gospodarske javne službe? Prosim za podatke po letih.
  2. Katere ukrepe izvajate za zmanjšanje poplavne ogroženosti ob reki Dravi v njenem spodnjem toku pod Ptujem, od Markovcev do Ormoža?
  3. Katere dodatne ukrepe pripravljate za rešitev omenjene problematike na tem območju? Kakšne učinke ukrepov pričakujete in kdaj?
  4. Ali boste ustanovili delovno skupino, ki se bo ukvarjala s poplavno ogroženostjo reke Drave? Če ja, kdaj jo boste ustanovili in kdo bodo člani? Kaj bodo naloge te skupine?
  5. Ali boste poplavno ogroženost reke Drave vključili v državni program?
  6. Prosim za seznam vseh projektov, ki se izvajajo v okviru reševanja problematike poplavne ogroženosti spodnjega toka reke Drave. Razvidna naj bo tudi časovnica projektov in njihovi (predvideni) učinki.Finančna poročila o sredstvih, namenjenih vzdrževanju reke Drave od leta 2010 do danes.

Poslanka Šimenko s tem kaže, da se zaveda resnosti razmer in potrebe po hitrem ukrepanju. Njena proaktivnost in zavezanost k reševanju problemov, povezanih s poplavami, stojita v ostri nasprotju s trenutno politiko vlade Roberta Goloba, ki se sooča s kritikami zaradi pomanjkanja učinkovitih rešitev in dolgoročnega načrtovanja.

Vprašanje zdaj ostaja, kako bo vlada odgovorila na te izzive in ali bo poslanki Šimenko uspelo sprožiti potrebne spremembe za zaščito prizadetih območij in njihovih prebivalcev.

MR