Prioriteta so mladi in zelena politika

Janša je zbranim na 33. akademiji SDS obljubil, da bodo uvedli državno pokojnino, mladi, družine in otroci pa bodo deležni posebne pozornosti in podpore. Vključno z uvedbo razvojne kapice želijo zagotoviti pregleden in pravičnejši socialni sistem, načrtujejo pa tudi dodatne dohodninske olajšave za osebe, ki dopolnijo 70 let.

 

V naslednjem mandatu bomo pospešeno naprej odpravljali birokratske ovire,” je obljubil Janša.

Izpostavil je, da je strateški svet za debirokratizacijo pripravil mnogo več rešitev, kot pa so jih bili sposobni izvesti skozi proceduro v državnem zboru. Zaradi tega bodo nadaljevali z odpravo nepotrebnih postopkov, predpisov in organov.

“Vzpostavili bomo kakovosten in sodoben sistem strokovnega in poklicnega izobraževanja ter povezali izobraževalni sistem in potrebe gospodarstva bolj, kot je to bilo doslej,” je povedal Janša.

Po mnenju premierja se je treba truditi tudi za promocijo posameznih poklicev, zato da bodo vsi cenjeni.

Vsako delo je častno, ni prvo- in drugorazrednih poklicev, to mora vstopiti tudi v našo zavest.” 

V zvezi s tem bodo posodobljeni tudi izobraževalni programi in učni načrti, ki bodo bolj spodbujali ustvarjalnost, kritično mišljenje, inovativnost, domoljubje, digitalno in finančno pismenost. Janša obljublja, da bo v prihodnje v šolah šport na urniku vsak dan, ne pozablja pa niti na uvedbo sistema vseživljenjskega učenja.

Nadaljevanje zelene politike

Janša je ravno tako obljubil nadaljevanje zelene politike. 

“Vzpostavljali bomo še naprej realne pogoje za zeleno pa tudi digitalno preobrazbo. Za oboje smo zagotovili na stotine milijonov v načrtu za okrevanje, vse s ciljem povečanja inovativnosti okoljske nevtralnosti, produktivnosti in konkurenčnosti gospodarstva.”

Za bistveno povečanje prehranske neodvisnosti Slovenije bo kmetijstvo deležno dodatne podpore, ravno tako pa je obljubljen sodoben in gratis medkrajevni javni potniški promet ter urejena prometna struktura. Mladim Janša obljublja prepolovitev stroškov za prvo pridobitev vozniškega izpita. V prihodnosti bo eden od ciljev tudi zagotovitev stabilne in cenejše oskrbe z električno energijo.

Nadaljevale se bodo investicije v kulturno infrastrukturo, okrepila pa se bo tudi podpora ustvarjalnosti na tem področju. Načrtuje pa se tudi nadaljnja depolitizacija policije “z zakonsko nadgradnjo policijskih pooblastil za učinkovitejši pregon gospodarskega in tranzicijskega kriminala.” Janša ravno tako napoveduje krepitev obrambne moči države, pri tem je še posebej izpostavil zmogljivosti nacionalnega sistema kibernetske obrambe.

Konec rekordnim kršitvam človekovih pravic v pravosodnem sistemu

Ravno tako si bodo prizadevali za zajezitev rekordnega kršenja človekovih pravic v pravosodnem sistemu in za ta namen oblikovali zakonski okvir za neodvisno sodstvo. Nadaljevalo se bo tudi z investicijami v zdravstveni sistem in zagotovilo “stimulativen plačni sistem za zdravstvo.”

Za konec je Janša obljubil krepitev prijateljskih stikov s sosednjimi državami, pospešitev reševanja odprtih vprašanj ter aktivno sooblikovanje ustroja EU glede na izzive časa.

MR