Pridružite se vrstam pomožnih policistov!

Vas zanima delo pomožnega policista? Objavljen je nov razpis, s katerim k sodelovanju vabimo več kandidatov za pomožne policiste. Prijavite se lahko do 31. marca 2023.

Javni razpis za kandidate za pomožne policiste (vse informacije, razpisni pogoji in obrazci)

Kdo se lahko prijavi?

Prijavite se lahko vsi tisti, ki ste že zaposleni (za določen ali nedoločen čas), pa tudi brezposelni, študenti, upokojenci, če le izpolnjujete razpisne pogoje, kot na primer starost (od dopolnjenega 18. leta do 60. leta), ustrezne psihofizične sposobnosti, srednja strokovna ali srednja splošna izobrazba, državljanstvo Slovenije, vozniški izpit B-kategorije idr.

Kakšne so značilnosti dela pomožnih policistov?

  • delo na vpoklic (ob naravnih in drugih nesrečah idr.)
  • prostovoljna služba
  • ne delovno razmerje, ampak pogodbeni odnos s Policijo
  • za pomožne policiste se lahko prijavijo brezposelni, študenti, upokojenci, pa tudi že zaposleni, saj jim obstoječa pogodba z delodajalcem ne preneha veljati
  • za policijske naloge vas usposobimo
  • plačilo za opravljeno delo in za pripravljenost

Do kdaj se lahko prijavite?

Kandidati, ki bodo vloge posredovali do 31. marca 2023 in bodo uspešno opravili izbirni postopek, se bodo predvidoma v novembru 2023 udeležili osnovnega usposabljanja kandidatov za pomožne policiste.

Povezane vsebine

Javni razpis za kandidate za pomožne policiste (vse informacije, razpisni pogoji in obrazci)

Vključite se v pomožno policijo

Pogosta vprašanja in odgovori o pomožni policiji