PRIČETEK DEL NA ODSEKU VIČAVA – ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI POREČJA DRAVE

Vodnogospodarsko podjetje Drava Ptuj bo 21. 6. 2022 pričelo z deli v sklopu zagotovitve poplavne varnosti porečja Drave – Območje Ptujske Drave, na odseku Vičava. Mestna občina Ptuj pri projektu protipoplavne zaščite Ptuja sodeluje z Ministrstvom za okolje in prostor, Direkcijo RS za vode, ki je investitor projekta v vrednosti 1.679.244,14 EUR brez DDV.

 

Predmet izgradnje je izvedba obrežnih zavarovanj na treh spodjedenih delih brežine, na levem bregu Drave na območju Vičave. Na ogroženo stabilnost leve brežine so opozarjali krajani Vičave, predvsem tisti, katerih hiše stojijo ob nekdanji Vičavski poti neposredno nad Dravo. Najbolj pereče je stanje nasproti Ptujskih toplic v dolžini pribl. 550 m, kjer se začne strma, ponekod povsem vertikalna, mestoma previsna stena.

Gradnja se bo izvajala z dovozom s pontoni po reki Dravi. Zavarovanje brežine se bo izvajalo z uporabo tetrapodov, saj skladno s pogoji ZRSVN uporaba svežega betona zaradi Nature 2000 ni dovoljena. Vgradnja bo potekala s pomočjo ustrezne strojne mehanizacije in potapljačev.