Vlada je razveljavila odlok o prepovedi javnega prevoza potnikov v mednarodnem prometu. Prevoz potnikov se bo izvajal v skladu s priporočili NIJZ.

Vlada je izdala odlok o načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije.

Odlok o načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije omogoča sprostitev izvajanja javnega linijskega prevoza potnikov, tranzitnega linijskega prevoza potnikov, posebnih linijskih prevozov, občasnega prevoza potnikov, prevoza potnikov v mednarodnem cestnem prometu z izmeničnimi vožnjami ter javnega železniškega prevoza potnikov v mednarodnem prometu.

V Sloveniji se je od 11. maja 2020 omogočalo izvajanje javnega prevoza potnikov in javnega železniškega prevoza potnikov v notranjem prometu, ostala pa je prepoved izvajanja vseh oblik javnega prevoza potnikov v mednarodnem prometu.

Od zdaj je možno z javnim prometom tudi preko meje

Zdaj se omogoča tudi javni prevoz potnikov v mednarodnem prometu v skladu z drugimi pogoji, ki veljajo med Republiko Sloveniji in drugimi državami.  Vse oblike prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem cestnem in železniškem prometu se izvajajo v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

MR