Predvidene zapore cest zaradi gradbenih del pri ureditvi ptujske mestne tržnice

Iz ptujskem občine so danes posredovali obvestilo o predvidenih zaporah cest zaradi gradbenih del pri ureditvi mestne tržnice.

Zaradi gradnje mestne tržnice in okoliških ulic bodo v starem mestnem jedru v zimskih mesecih popolne zapore nekaterih ulic.

Zaprta bo ulica od prodajalne Zlatarne Celje do križišča Miklošičeve s Slomškovo ulico, in sicer od 27. novembra do predvidoma januarja 2019. Zaprta bo tudi ulica od križišča Slomškove z Miklošičevo do Ulice Viktorina Ptujskega 2 predvidoma v začetku decembra do marca 2019.

Predvideno je tudi nadomestno parkirišče

Zaradi zapore Miklošičeve ulice bo za dostavo na Miklošičevi ulici omogočen promet po Lackovi ulici. Zaradi zapore Slomškove ulice bo za stanovalce in dostavo s prometno signalizacijo (semafor) omogočen enosmerni izmenični promet po Prešernovi ulici in dvosmerni promet na Slovenskem trgu. V vogalu Miklošičeve ulice pri Kmetijski zadrugi je predvideno nadomestno parkirišče za lastnike avtomobilov, ki parkirajo na dvorišču za Miklošičevo 10.
Izvajalec bo stanovalce in poslovne subjekte po posameznih objektih na območju predvidenih zapor sproti predhodno informiral o vseh vplivih gradnje na posamezne dostope oziroma o posegih ob njihovih objektih.
Mo Ptuj