Predstavil se je kandidat za župana Občine Hajdina

Občinski odbori SDS, SD in SLS v Občini Hajdina so se združili na lokalnem nivoju in za skupnega kandidata na letošnjih lokalnih volitvah predlagali mag. Stanislava Glažarja, ki občino vodi zadnja dva mandata. Ob predlagateljih kandidaturo za župana podpira tudi občinski odbor N.Si Hajdina.

Na novinarski konferenci; foto: UM
Kandidat za župana Občine Hajdine mag. Stanislav Glažar je na novinarski konferenci  konec minulega tedna izpostavil dosedanje skupno delovanje različnih političnih strank v interesu zagotavljanja boljše kakovosti življenja občanov. Poudaril je, da bo kljub temu, da nima županskega protikandidata, svojo nalogo opravljal zavzeto in s polno mero odgovornosti.

Tudi v prihodnje se bodo v Občini Hajdina zavzemali za uravnotežen razvoj vseh delov in področjih občine, je povedal Glažar in dodal, da bodo s strokovnim in sistematičnim pristopom realizirali strategijo in vizijo razvoja lokalne skupnosti, ki jo je sprejel občinski svet.

Lokalno samoupravo čim bolj približati občanom

»V programu je poudarek na izboljšanju infrastrukture, varnosti občanov, zagotavljanju boljših pogojev dela društev in asociacij, razvoju gospodarstva in kmetijstva. Preko vaških odborov je lokalno samoupravo potrebno čim bolj približati občanom in poskrbeti za aktivno izrabljanje prostega časa za vse starostne kategorije. V občini bomo nadaljevali s tradicionalnimi prireditvami, naredili celostno podobo občine in njeno promocijo. Občinska uprava je namreč servis za občane, zato mora poskrbeti za pravočasno informiranje in hitro reagirati ob določeni problematiki. Realizacija zastavljenih ciljev pa bo mogoča samo z zagotovitvijo dodatnih sredstev iz državnih in evropskih virov,« je še dodal kandidata za župana Stanislav Glažar.

Mag. Stanislav Glažar (drugi z desne) je kandidat za župana Občine Hajdina, njegovo kandidaturo pa so predlagale tri politične stranke. Foto: UM

Dodatna sredstva iz državnih in evropskih virov

Franc Krajnc, predsednik občinskega odbora SDS Hajdina, je povedal, da so se glede na dosedanje dobro sodelovanje in vodenje občine ponovno odločili, da na volitvah za županskega kandidata podprejo Stanislava Glažarja.

Kandidat za župana (levo) v pogovoru s pred. OO SDS Hajdina; foto: UM

“Znal je povezati različne politične stranke in samo tako smo lahko delali v dobrobit občanov ter skrbeli za enakopraven razvoj naše lokalne skupnosti. Poskrbel je za pridobivanje dodatnih sredstev iz državnih in evropskih virov, zato mu zaupamo, da nas vodi tudi v prihodnje,” je še poudaril Krajnc.

 

Skupni interesi za delo v prihodnje

Karl Svenšek, predsednik občinskega odbora SLS Hajdina, pa je spomnil, da je SLS že na prejšnjih lokalnih volitvah Glažarja predlagala za župana. “Vsa štiri leta smo odlično sodelovali in imeli smo tudi podžupana. Glede na dosedanje delo in skupne interese za v prihodnje, smo se ponovno odločili za podporo dosedanjemu županu in županskemu kandidatu,” je še dejal Svenšek.

Za še hitrejši in enakomeren razvoj Občine Hajdina

Dr. Uroš Gojkovič, predsednik SD Hajdina, je poudaril, da Socialni demokrati podpirajo kandidaturo skupnega županskega kandidata mag. Stanislava Glažarja, ker podpira temeljne vrednote programa Socialnih demokratov na Hajdini in bo svoje znanje in bogate izkušnje, ki si jih je pridobil na različnih družbenih področjih, uporabil za še hitrejši in enakomeren razvoj Občine Hajdina ter višjo kakovost življenja vseh občank in občanov.

Foto: UM