Praznično v haloški občini Zavrč

zavrč, občina, praznik, prireditve, podelitev, častni_občan

Sinoči v Zavrču osrednja slovesnost s podelitvijo priznanj

V občini Zavrč v avgustu obeležujejo že 21. občinski praznik in praznujejo 23 let samostojne občine. V minulih dneh so v občini pripravili bogat program prireditev, nekaj slovesnosti ob otvoritvi novih pridobitev, sinoči pa je bila v Zavrču osrednja občinska slovesnost s podelitvijo najvišjih občinskih priznanj. Posebno čestitko  so namenili tudi mladi športnici, metalki diska, članici AK Ptuj in Atletske zveze Slovenije, Veroniki Domjan, ki si je letos s slovensko atletsko reprezentanco U23 z odlično predstavo prislužila bronasto odličje v metu diska.

Ob prazniku občine se je na slavnostni seji sestal završki občinski svet, na svečani dogodek pa so bili vabljeni tudi letošnji občinski nagrajenci. Foto: TM

Praznik občine Zavrč je bil znova priložnost za pregled dogajanja v lokalni skupnosti, priložnost, ko so se spomnili dogodkov in dosežkov od praznika do praznika. Podžupan Janko Lorbek,  ki v času odsotnosti župana Mirana Vuka opravlja vse dolžnosti in naloge župana, je na slovesnosti poudaril, da se zaveda odgovornosti in skrbi, da delo v občini ter razmerja in odnosi z drugimi občinami, izvajalci del, koncesionarji, državnimi organi, ministrstvi in drugimi institucijami, potekajo dobro in v skladu s pričakovanji.

V slavnostnem nagovoru je podžupan Lorbek povedal: »V minulem letu smo bili aktivni na vseh področjih in smo nadaljevali z razvojem. Na področju gospodarstva nam je je kljub temu, da trenutna finančna perspektiva ni infrastrukturno naravnana, uspeli realizirati vse zastavljene in proračunsko podprte projekte. Omenil bi modernizacijo in asfaltiranje javnih poti Plantek-Konig in Ivančič-Levanič v Hrastovcu, javno pot Jurgec-Ponudič v Gorenjskem Vrhu, javno pot Turški Vrh-Majur, saniran je bil plaz pri stanovanjski hiši Rihtarič v Pestikah, v izvedbi je sanacija plazu Hrastovec-Cilek v  Hrastovcu, izdelan je bil projekt ter že izbran izvajalec za sanacijo plazov na lokalni cesti Turški Vrh-Hrastovec, nadaljevali smo in nadaljujemo z aktivnostmi glede povezovalne ceste Mejni prehod Zavrč na hitro cesto Hajdina-Ormož. V tej zvezi je v pripravi regionalni prostorski načrt, ki je pogoj, da se investicija uvrsti v nacionalni razvojni program, v teku pa so tudi aktivnosti v zvezi z izgradnjo pločnika z javno razsvetljavo ob regionalni cesti Zavrč-Goričak. Preko EKO sklada smo uspeli pridobiti polnilno postajo za električna vozila, sodelovali smo pri sofinanciranju izgradnje Osnovne šole Ljudevita Pivka na Ptuju, izvedena je bila prenova in namestitev novih kurilnih naprav v osnovni šoli, občinski zgradbi in kulturni dvorani. Ponovno smo se prijavili na razpis za projekt  Upomoč – Na pomoč in na projekt Halo si za bike v sodelovanju s haloškimi občinami. S sosednjimi občinami sodelujemo v projektu širokopasovnega omrežja, v okviru regionalnih razvojnih programov pa v projektu celovite oskrbe s pitno vodo in zamenjave starih salonitnih vodovodnih cevi. V prihodnjem obdobju bomo nadaljevali aktivnosti na področju infrastrukture, izvedli bomo sanacijo in obnovo starega dela mrliške vežice, zgradili bomo žarni zid ob pokopališču in pričeli s spremembo občinskega prostorskega načrta.«

Jožef Pasičnjek, župnik v župniji Zavrč, postal častni občan

Na sobotni osrednji slovesnosti ob 21. prazniku občine Zavrč so: podžupana Janko Lorbek in Robert Vuzem ter direktorica občinske uprave Evelin Makoter Jabločnik podelili nagrade letošnjim občinskim nagrajencem. Priznanje občine sta prejela Danica Vajda za večletno aktivno sodelovanje v društvenem življenju občine Zavrč in kulturnik Marijan Brunec za dolgoletno uspešno delo na kulturnem področju, plaketo občine so podelili Lovski družini Zavrč za 70 let aktivnega dela in varovanja narave, naziv častni občan pa je prejel Jožef Pasičnjek, dolgoletni župnik v završki župniji, ki je v dveh desetletjih vodenja župnije z lokalno skupnostjo in občani vzpostavil zelo dobre odnose, kar se odraža v celotni fari.

V občini so župnika Jožefa Pasičnjeka za častnega občna imenovali predvsem zato, ker je veliko dobrega in koristnega naredil za občino in občane, za njegovo izjemno delovanje na vseh področjih družbenega življenja v občini, skrb za ohranjanje in vzdrževanje kulturne dediščine, delo in skrb za mlade, družine, bolne, invalide in pomoči potrebne ter prispevek pri razvoju in napredku občine Zavrč.

Ob letošnjem prazniku so v Zavrču v uporabo predali nove kurilne naprave pri kulturni dvorani, občinski zgradbi in osnovni šoli.
V Gorenjskem Vrhu so na moderiziranem odseku ceste Ropič – Plajnšek pripravili krajšo slovesnost.

Društvo upokojencev Zavrč je ob letošnjem prazniku v uporabo predalo novo kegljišče s kroglo na vrvici.

TM, Foto: TM