Praznični konec tedna v haloški občini Zavrč

V občini Zavrč je bil konec minulega tedna vrhunec dogajanja ob 22. občinskem prazniku. Na osrednji slovesnosti so podelili najvišja občinska priznanja, za častnega občana pa so imenovali Jožefa Kopšeta.

Utrinek z osrednje slovesnosti ob prazniku občine Zavrč. V kulturnem programu so nastopili učenci završke šole. Foto: Rado Škrjanec
V Zavrču letos praznujejo tudi 24 let samostojne občine in že po tradiciji so ob občinskem prazniku pripravili bogat program prireditev. Na Društvenem večeru so se predstavila domača društva, člani Prostovoljnega gasilskega društva Zavrč so prikazali vajo gašenja manjšega požara z gasilnikom, najboljšim vinarjem na vinskem ocenjevanju pa so podelili posebna priznanja. 
Nagrajeni završki vinarji; foto: Rado Škrjanec

Vodstvo občine je predstavilo dogajanje v lokalni skupnosti od lanskega do letošnjega praznika, izpostavili so nekatere razvojne projekte in investicije, ki so trenutno v fazi izgradnje. Četudi trenutna finančna perspektiva završki občini ni najbolj naklonjena, pa jim je v zadnjem letu uspelo izpeljati vse načrtovane investicije.

Završki gasilci so občanom predstavili ukrepanje v primeru požara in kako uporabiti gasilnik; foto: Rado Škrjanec

Predstavili razvojne načrte občine

Slavnostni govornik je bil podžupan Janko Lorbek, ki v času odsotnosti župana Mirana Vuka opravlja naloge župana, na slovesnosti pa je poudaril, da so v zadnjih dveh desetletjih veliko naredili v razvoju, pridobili mnoge pomembne objekte in z vsemi pridobitvami dobro spremenili kvaliteto življenja in podobo lokalne skupnosti.

»Moje delo in delo občinskega sveta in občinske uprave je bilo doslej usmerjeno k uresničevanju vizije razvoja občine, ki temelji na razvoju infrastrukture, informatike, turizma in zagotavljanju ustreznejših in prijaznejših pogojev za bivanje. Vse to z željo, da bi imeli poln vrtec, polno zasedeno šolo in da bi doma ostalo čim več mladih,« je v nagovoru poudaril Janko Lorbek.

Izpostavil je nekatere aktualne naložbe kot so obnova starega dela mrliške vežice in izgradnja žarnega zidu z dvanajstimi žarnimi mesti, občina Zavrč kot soinvestitor sodeluje pri izgradnji pločnika z javno razsvetljavo od Zavrča do Goričaka in izvedbi javne razsvetljave do šole in pokopališča.

»V podpisu je pogodba z Ministrstvo za okolje in prostor za sanacijo plazu Ivančič – Zebec v Hrastovcu, v fazi izbire je sanacija plazu ob lokalni cesti Turški Vrh – Lorbek. V sodelovanju s konzorcijem haloških občin sodelujemo pri izdelavi načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja, v izdelavi je regionalni prostorski načrt za območje nove povezovalne ceste med Zavrčem in novo cesto Ormož – Hajdina. V izdelavi je tudi podroben prostorski načrt za gradnjo sedmih stanovanjskih hiš na parceli v Hrastovcu, ki jih želimo čimprej ponuditi investitorjem za pričetek gradnje. Hotenj, želja in potreb je veliko, vendar se nemalokrat pojavljajo določen ovire in omejitve, ki se jim ni mogoče izogniti,« je povedal završki podžupan Lorbek.

Še pred osrednjo slovesnostjo se je na slavnostni seji sestal završki občinski svet; foto: Rado Škrjanec

Podelili najvišja občinska priznanja, med nagrajenci tudi vinska kraljica Slovenije

Na sobotni osrednji slovesnosti so v občini Zavrč podelili priznanja letošnjim občinskim nagrajencem. Priznanje župana je prejel Robert Pongrac za nesebično, pogumno in humano dejanje. Julija lani je s skokom v deročo reko v jezu pri Markovcih tvegal svoje življenje, da bi rešil utapljajočega se moškega.

Letošnji občinski nagrajenci v občini Zavrč v družbi podžupana Janka Lorbka (desno) in direktorica občinske uprave Evelin Makoter Jabločnik (levo). Foto: Rado Škrjanec

Priznanje občine Zavrč je prejela Katarina Pungračič, aktualna 22. vinska kraljica Slovenije, za večletno aktivno sodelovanje v Društvu vinogradnikov in sadjarjev Haloze ter za prispevek k prepoznavnosti in ugledu občine Zavrč.

V Zavrču so zelo ponosni na aktualno slovensko vinsko kraljico, ki je njihova domačinka. Foto: Rado Škrjanec

Plaketo občine je prejel Slavko Belšak, ki je v času aktivnega delovanja, tudi v občinskem svetu, zelo veliko prispeval k napredku, razvoju in prepoznavnosti občine Zavrč, še posebej na področju družbenega življenja, gospodarstva in kmetijstva.

Častni občan Zavrča postal Jožef Kopše

Naziv častni občan občine Zavrč so letos podelili Jožefu Kopšetu za aktivno delovanje v državnem zboru RS, za ustanovitev samostojne občine Zavrč v času poslanskega mandata in pomoč pri novogradnji OŠ Zavrč.

Jožef Kopše je bil leta 1992 izvoljen v prvi državni zbor RS in v tem mandatu je bil član več delovnih teles. Leta 1994 je kot poslanec v državnem zboru, kjer so sprejemali in potrjevali predloge o ustanovitvah novih občin po vsej Sloveniji, sodeloval pri zavzemanjih za ustanovitev samostojne občine Zavrč. Sodeloval je pri pripravi dokumentov, ki so bili potrebni, da je bila občina Zavrč, kot ena izmed najmanjših občin v Sloveniji, potrjena na nivoju države Slovenije kot samostojna občina. V prvi polovici leta 1996 je sodeloval tudi pri pridobivanju finančnih sredstev in potrebne dokumentacije najprej za izgradnjo prizidka, ki se je kasneje izkazala, kot novogradnja osnovne šole Zavrč. S svojim prizadevanjem je zaslužen tudi, da je občina dobila popolno osemletko.
Foto: Rado Škrjanec