Pravila za obiskovanje gostiln in hotelov

ODprti šanki
Odprte gostilne in hoteli. Foto: Pixabay

V vseh statističnih regijah se pod tako imenovanim PCT pogojem zaposlenih in potrošnikov  (PCT so kratice za prebolevnike, cepljene in testirane) dovoljuje opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v notranjosti gostinskih obratov. Pri tem je število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, omejeno na 20 m2 na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 20 m2. Ob tem je treba zagotavljati tudi 20 m2 na posamezno stranko v celotnem trgovskem centru.

 

Nastanitveni obrati, ki imajo do 60 nastanitvenih enot, lahko ponujajo nastanitvene storitve do 30 nastanitvenih enot, nastanitveni obrati, ki imajo nad 60 nastanitvenih enot, pa lahko po novem ponujajo nastanitvene storitve do 50 % zasedenosti nastanitvenega obrata. Ponujanje apartmajskih nastanitvenih enot je dovoljeno ne glede na število apartmajskih nastanitvenih enot, ki jih nastanitveni obrat ponuja, saj se apartmajske enote razumejo kot zaprt mehurček.

Gostinske storitve

V vseh statističnih regijah je dovoljeno opravljanje gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov.

V vseh statističnih regijah se pod pogojem testiranja zaposlenih in potrošnikov dovoljuje opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v notranjosti gostinskih obratov.

Pri tem je dovoljena zgolj postrežba za mizami, pri čemer je potrebno zagotavljati razdaljo med osebami najmanj 1,5 metra in najmanj 3 metre med robovi miz. Za eno mizo lahko sedijo največ 4 osebe. Samopostrežba jedi in pijač gostom ni dovoljena.

Pogoj sedeče postrežbe pomeni, da je dovoljeno opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih obratih le za mizami, kar pomeni, da ni omogočen samopostrežni način prevzema hrane in pijače, pač pa zaposleni potrošniku, ki sedi za mizo, postrežejo naročeno hrano in pijačo.

Ker izjemo v odloku predstavlja zgolj opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih obratih na način sedeče postrežbe, gostinski obrat potrošnikom ne sme ponujati drugih prostočasnih aktivnosti (npr. igranje biljarda, pikada, ročnega nogometa).

Obratovanje nočnih klubov, barov in diskotek ni dovoljeno.

Gostinski obrat lahko za namen animacije in zabave svojih gostov najame glasbenika, pri čemer morajo gostje gostinskega obrata spoštovati pogoje, ki veljajo za gostinski obrat (sedeča postrežba, razmik med mizami in med osebami). V kolikor pa gostinski obrat organizira prireditev, na kateri nastopa glasbenik in za katero pobira tudi vstopnino, pa velja omejitev zbiranja v skladu z odlokom Ministrstva za notranje zadeve.

Notranjost gostinskih obratov

V notranjosti gostinskih obratov so tako lahko samo gostje, ki izpolnjujejo pogoj PCT:

 • dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;
 • dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema:
  • drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,
  • prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,
  • prvega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni;
 • dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
 • potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Brez opravljenega testa na virus SARS-CoV-2 in ostalih v odloku naštetih dokazil so v notranjosti gostinskega obrata lahko osebe, ki še niso dopolnile 15 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki.

Ponudniki gostinskih storitev naj pred postrežbo v notranjosti gostinskega obrata gosta seznanijo oziroma opozorijo, da je za koriščenje navedenih storitev potreben pogoj PCT.

Za izpolnjevanje pogoja PCT se upoštevajo testi HAG in testi PCR, ki jih izvaja pooblaščeni izvajalec Ministrstva za zdravje.

V kolikor se gost ne želi izjasniti glede izpolnjevanja pogoja PCT, lahko ponudnik gostinski storitev gosta zavrne. Gostinski obrati lahko z obvestili ob vhodu goste opozorijo na obveznost izpolnjevanja pogoja PCT.

Med izjemo, ki dovoljuje opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v notranjosti gostinskih obratov ne sodi obratovanje nočnih klubov, nočnih barov in diskotek. S tem se ne prepoveduje opravljanja dejavnosti lokalom, ki zgolj v svojem nazivu nosijo besedo »bar«.

Nastanitve

V vseh statističnih regijah je dovoljeno ponujanje nastanitvenih storitev do 30 nastanitvenih enot v nastanitvenih obratih, ki imajo do 60 nastanitvenih enot. V nastanitvenih obratih, ki imajo nad 60 nastanitvenih enot, je dovoljeno ponujanje nastanitvenih storitev do 50% zasedenosti nastanitvenega obrata. Ponujanje apartmajskih nastanitvenih enot je dovoljeno ne glede na število apartmajskih nastanitvenih enot, ki jih nastanitveni obrat ponuja.

Za goste v nastanitvenih obratih je pod določenimi pogoji dovoljeno opravljanje gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih ter v notranjosti gostinskih obratov, pri čemer je dovoljena strežba jedi in pijač le za mizami (sedeča postrežba).

Dovoljeno je tudi ponujanje programov za dobro počutje, ki jih nastanitveni obrat ponuja za svoje goste.

Obratovanje nočnih klubov, barov in diskotek še naprej ni dovoljeno.

V teh nastanitvenih obratih lahko bivajo le osebe, ki imajo ob prijavi (pogoj PCT):

 • dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;
 • dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema:
  • drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,
  • prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,
  • odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni;
 • dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
 • potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

Ponudniki nastanitvenih storitev naj ob prijavi v nastanitveni obrat gosta seznanijo oziroma opozorijo, da je za koriščenje navedenih storitev potreben pogoj PCT.

Za izpolnjevanje pogoja PCT se upoštevajo testi HAG in testi PCR, ki jih izvaja pooblaščeni izvajalec Ministrstva za zdravje. Nastanitveni obrat lahko svojim gostom ponuja testiranje na lokaciji nastanitvenega obrata, v kolikor zagotovi, da testiranje izvaja pooblaščeni izvajalec Ministrstva za zdravje.

V kolikor se gost ne želi izjasniti glede izpolnjevanja pogoja PCT, lahko ponudnik nastanitveni storitev gosta zavrne. Gostinski in nastanitveni obrati lahko z obvestili ob vhodu goste opozorijo na obveznost izpolnjevanja pogoja PCT.

V nastanitvenih obratih lahko brez opravljenega testa na virus SARS-CoV-2 in ostalih v predlaganem odloku naštetih dokazil bivajo tudi vse osebe, ki še niso dopolnile 15 let in bivajo skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki.

Ponujanje in prodajanje gostinskih in nastanitvenih storitev potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da zaposleni, ki izvajajo ponujanje in prodajanje gostinskih in nastanitvenih storitev enkrat tedensko izvedejo testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom HAG ali s testom PCR, pri čemer lahko ponujanje in prodajanje nastanitvenih storitev opravljajo le zaposleni, ki imajo negativni rezultat testa. Ob tem veljajo enaka dokazila glede prebolelosti oz. cepljenja, kot velja to za ostale izjeme s pogojem testa.

Programi za dobro počutje

V nastanitvenih obratih je dovoljeno tudi ponujanje programov za dobro počutje, vendar izključno za goste nastanitvenega obrata.

Programi za dobro počutje so zlasti storitve velnesa, fitnesa, masaž, savn in podobnega, medtem ko ponujanje storitev iger na srečo v igralnicah in kazinojih ne sodi med to izjemo.

Pri ponujanju programov za dobro počutje v zaprtih prostorih se število oseb v vseh statističnih regijah omeji na 20 m2na posamezno stranko ali na eno stranko, če je prostor manjši od 20 m2.

V kolikor programe za dobro počutje ponuja podjetje, ki ima svoje poslovne prostore v isti stavbi, kot se nahaja nastanitveni obrat, vendar z nastanitvenim obratom podjetje ni povezano in zagotavlja ločen vhod, lahko to podjetje še naprej svoje storitve ponuja tudi za zunanje stranke, pod pogoji, ki veljajo za ponujanje teh storitev (na primer frizerski salon z ločenim vhodom, ki se nahaja v isti poslovni stavbi kot hotel).

Sobodajalci, ki svoje nastanitvene enote oddajo v upravljanje agenciji, morajo izpolnjevati pogoj PCT v primeru, da prihajajo v osebni stik s potrošnikom (na primer nastanitvena enota se nahaja v isti stavbi, v kateri živi sobodajalec).