Pozivi k premišljeni energetski politiki: Jožef Lenart izpostavlja pomanjkanje sredstev za prisilno prehajanje na čistejše ogrevanje

Poslanec Jožef Lenart je v luči nedavnih energetskih reform v Sloveniji izrazil resne pomisleke glede finančnih in praktičnih implikacij novih ukrepov vlade. Na seji 8. decembra 2023 je vlada sprejela nov Energetski zakon “EZ-2”, ki uvaja radikalne spremembe v energetskem sektorju, s posebnim poudarkom na prehodu na obnovljive vire energije in izogibanje fosilnim gorivom za ogrevanje.

 

Lenart, zastopnik volilnega okraja, ki je nedavno prešel na ogrevanje z zemeljskim plinom, je izpostavil pomembnost presoje finančnih posledic te politike za občine in posameznike. V njegovem pisnem poslanskem vprašanju so izražene skrbi glede potencialnih stroškov prehoda na nov sistem ogrevanja, ki bi lahko bremenili tako občinske proračune kot tudi posamezne gospodinjstva.

Med ključnimi vprašanji, ki jih je Lenart naslovil na vlado, so:

  1. Ali so bila mnenja in finančne posledice za občine upoštevane pri oblikovanju predloga “EZ-2”?
  2. Kako bo sprememba zakona vplivala na distributerje zemeljskega plina in potencialne koncesijske izgube?
  3. Kakšni so načrti za kompenzacijo stroškov prebivalcem, ki so nedavno prešli na plinski sistem ogrevanja?
  4. Ali so v proračunih za leti 2024 in 2025 predvidena sredstva za pokritje stroškov prisilne spremembe ogrevalnih sistemov?
  5. Kako namerava vlada nasloviti naraščajočo porabo elektrike in vlogo jedrske energije v kontekstu zmanjšanja odvisnosti od fosilnih goriv?

Ta poglobljena analiza odpira pomembna vprašanja o trajnosti, finančnih vplivih in praktični izvedljivosti vladnih ukrepov v energetskem sektorju. Lenartova pobuda zahteva temeljit premislek in uravnotežen pristop k energetski politiki, ki ne bo samo okolju prijazen, ampak tudi ekonomsko vzdržen za vse deleže družbe.

MR