Poslanec Kosi sprašuje o pravni podlagi za usmerjanje prometa s strani župana Ljubljane

Poslanec DZ RS, Andrej Kosi

V luči nedavnih dogodkov v Mestni občini Ljubljana, kjer je župan po lastnih navedbah aktivno usmerjal promet, je poslanec Andrej Kosi, SDS, naslovil pisno poslansko vprašanje na ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja. Vprašanje se osredotoča na pravno podlago za tovrstna dejanja s strani župana.

 

V odgovoru, datiranem 18. decembra 2023, je pojasnjeno, da župan ni med osebami, ki imajo pooblastila za urejanje prometa. Kljub temu pa policija v konkretnem primeru ni potrdila suma storitve kaznivega dejanja po drugem odstavku 305. člena Kazenskega zakonika (KZ-1), ki se nanaša na neupravičeno opravljanje nalog uradne osebe.

Poslanec Kosi v svojem vprašanju izpostavlja, ali se javno priznanje župana Mestne občine Ljubljana o aktivnem in namernem usmerjanju prometa, kar je pravica, ki pripada izključno uradnim osebam, ne šteje za dokaz suma storitve kaznivega dejanja po navedenem členu zakonika. Ta dogodek odpira vprašanja o pravni podlagi in odgovornosti županov pri izvajanju nalog, ki so izven njihove uradne pristojnosti.

MR