Poročilo inšpektorjev in policije! Koliko so jih kaznovali in koliko samo opozorili?

Omejitev gibanja med regijami. Foto: Pixabay

Za obdobje od 7. decembra do 13. decembra je bilo opravljenih 2.303 nadzorov inšpekcijskih organov, določenih v PKP5. Izrečenih je bilo 35 prekrškovnih sankcij, 265 opozoril po Zakonu o prekrških ter 100 upravnih ukrepov.

Precej zbiranja ob gostinskih obratih

Pri nadzoru v gostinstvu je bilo nekaj primerov izvajanja dejavnosti v nasprotju s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje, predvsem glede neustrezne urejenosti prevzemnega mesta, v Mariboru je bilo v enem primeru prevzemno mesto organizirano v notranjosti lokala. Ponovno je bilo tudi precej zbiranja ob gostinskih obratih. V eni izmed planinskih koč je bila ugotovljena kršitev ponudbe alkoholnih pijač na prevzemnem mestu in izrečena prepoved.

V Planici vse v skladu s pravili

Tržni inšpektorat je opravil nadzore tudi 15. decembra, ko so se skladno z Odlokom vlade lahko odprle nekatere trgovine. Tržni inšpektorat ugotavlja, da se trgovci trudijo upoštevati vse ukrepe, tudi v zvezi s prepovedjo pomerjanja oblačil in obutve, ugotavljajo pa, da so potrošniki tisti, ki so pogosto nestrpni, ker morajo pred trgovinami čakati in ker izbranega blaga ne morejo pomeriti. Inšpektorat za šolstvo in šport je med drugim izvedel nadzor na Svetovnem prvenstvu v Planici, kjer so bili vsi ukrepi pripravljeni in izvedeni v skladu z varnostnim načrtom.

Zdravstveni inšpektorat je skupno opravil 1.376 nadzorov v zvezi z obvladovanjem COVID-19, izrekel pa 23 prekrškovnih sankcij po Zakonu o prekrških, 172 opozoril in 9 upravnih ukrepov. V gostinstvu je bilo nadzorov 235, izrečenih prekrškovnih sankcij pa 5. Izdanih je bilo še skupno 19 opozoril ter 1 upravna odločba. Na zunanjih javnih površinah je bilo nadzorov 515, izrečenih prekrškovnih sankcij 17, opozoril pa 146. Pregledanih je bilo 211 večstanovanjskih stavb in izrečenih 5 opozoril.

Inšpektorat za delo je opravil 206 nadzorov in v 18 primerih ugotovil neskladnosti. Izrečenih je bilo 17 opozoril, uvedena bosta 2 prekrškovna postopka. Opazili pa so znatno izboljšanje, kar se tiče uporabe zaščitnih mask in razkužil.

Policijski nadzor izvajanja ukrepov

Od petka 11. decembra do 18. decembra so policisti ob opravljanju rednih nalog opravili nadzore na 16.794 (16.341) krajih glede izvajanja določb vladnih odlokov. Torej dnevno v povprečju 2.400 nadzorov. Nekatere nadzore so opravili tudi na podlagi 188 (169) sprejetih prijavah o domnevnih kršitvah odlokov s strani občanov (v oklepajih so za primerjavo podatki za teden dni nazaj).

Izrekli so 1.026 (897) opozoril in izdali 519 (543) plačilnih nalogov ter hitrih postopkov. V večini primerov gre za kršitve odloka o prehajanju meje ali odloka o omejitvi gibanja – omejitve združevanja, gibanja v nočnem času, prehajanje občin, nošenje maske.

Preberite še:

Kaj prinaša PKP7? Dodatek za študente, upokojence, zaposlene, družine, gospodarstvo…. Nihče ni bil izpuščen…

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

Ukrepi med božičnimi in novoletnimi prazniki! Kaj je odprto, kje se lahko gibam in s kom?
Kako bo potekalo cepljenje? Kdaj se bo začelo?

 

MR