Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanje njihovih posledic«.

Vrednost razpisa, ki ga bo objavilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, znaša 1.925.000 evrov, ki jih bo v celoti prispeval Evropski socialni sklad.

Namen javnega razpisa je izvedba projektov, ki bodo zagotavljali inovativne pristope za naslavljanje in odpravljanje socialnih stisk, v katerih so se ranljive skupine znašle zaradi epidemije COVID-19.

Za podporo ranljivim osebam – žrtvam nasilja, starejšim, invalidom, osebam s težavami v duševnem zdravju, otrokom in mladostnikom ter drugom osebam, ki se srečujejo z visoko stopnjo socialne izključenosti, bodo sofinancirani projekti, ki bodo naslovili novo nastale potrebe zaradi epidemije COVID-19 s področij psihosocialnega svetovanja, ozaveščanja, informiranja, terenskega dela, zagotavljanja konkretne podpore uporabnikom, vzpostavitve novih varnih točk, digitalnih rešitev za reševanje stisk in zagotavljanja kriznih namestitev za ciljne skupine.ž

Želite biti redno obveščeni o novostih ukrepih in razpisih? Všečkajte FB stran:

MR