V skladu s sprejetim 103. členu “antikorona” zakona, ima policija povečana pooblastila. Pripravljajo se na preverjanje spoštovanja karantene.

 

Po poročanju Radia Slovenija je minister za notranje zadeve Aleš Hojs sporočil, da se policija pripravlja na preverjanje če ljudje, ki jim je bila odrejena karantena, le-to upoštevajo.

Kazen za kršitev bo od 400 evrov za fizične osebe do nekaj tisoč evrov za pravne osebe.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je napovedal pozorno spremljanje izvajanja tega zakona v praksi. Ni izključil možnosti vložitve presoje ustavnosti zakona na Ustavno sodišče.

Kaj pravi 103. člen?

Policisti smejo za namen zajezitve in obvladovanja epidemije ter za zagotovitev spoštovanja posebnih ukrepov iz zakona, uporabljati naslednja pooblastila:

 1. zbiranje obvestil,
 2. vabljenje,
 3. opozarjanje,
 4. ukazovanje,
 5. ugotavljanje identitete oseb in izvajanje identifikacijskega postopka,
 6. iskanje oseb,
 7. prepoznavanje oseb po fotografijah
 8. postavljanje cestne zapore z blokadnimi točkami,
 9. začasno omejevanje gibanja oseb,
 10. zbiranje in obdelovanje podatkov,

Za izvajanje pooblastil smejo policisti dostopati do naslednjih osebnih podatkov:

 • osebno ime,
 • EMŠO,
 • naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča,
 • podatke o osebnem zdravniku,
 • podatke o odločbi, s katero je bila oboleli osebi odrejena osamitev, popolna osamitev ali karantena (kdo in kdaj je odredil osamitev),
 • podatke o vrsti in trajanju osamitve ali karantene (ali osamitev poteka na bolnikovem domu, v zdravstvenem zavodu (hospitalizacija) ali v za ta namen posebej določenem prostoru),
 • podatke o omejitvah, ki so bile odrejene za osebe, za katere sta odrejeni osamitev ali karantena (zaščitna oprema, način prevoza).

Če policist ugotovi, da oseba krši ukrep iz zakona, to osebo privede na kraj, določen v odločbi, pristojnemu organu pa predlaga sprejem strožjega ukrepa.

Pridobljeni podatki se hranijo najmanj toliko časa, dokler trajajo ukrepi, vendar ne dlje kot 30 dni po koncu razglasitve epidemije. Po preteku tega roka se morajo pridobljeni podatki izbrisati oziroma uničiti.

Vir: gov.si

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

MR