Ministrstvo za okolje in prostor je s sklepom podaljšalo rok za izvedbo dveh projektov – »Ureditev mestne tržnice« v Mestni občini Ptuj do konca letošnjega leta in »Prenova mestnega središča, 1. faza« v Mestni občini Murska Sobota, do konca junija 2021.

Projekta, v skupni vrednosti dobrih 11,3 milijona evrov se izvajata v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, iz prednostne naložbe za sprejemanje ukrepov za izboljšanje urbanega okolja in oživitve mest.

Z izvedbo teh dveh projektov bodo prebivalci obeh mestnih občin deležni sanacije degradiranih območij in izboljšanja kvalitete bivanja, hkrati pa bo izvedba vseh načrtovanih gradbenih in ureditvenih del delovala tudi kot dodatna spodbuda za gospodarske dejavnosti v obdobju oživljanja gospodarstva ob zaključku ukrepov.

Ureditev mestne tržnice na Ptuju

Investicija predstavlja funkcionalno in stavbno prenovo mestne tržnice, ki bo obsegala ureditev notranjih prostorov in zunanjih površin, z ustrezno prometno ureditvijo peš, tekočega in mirujočega prometa. S prenovo se želi revitalizirati degradirano urbano območje in s tem odpraviti funkcionalno degradacijo prostora ter sum na socialno degradacijo. Namen je tudi povečati atraktivnost mestnega jedra in ohraniti kulturni spomenik lokalnega pomena.

Do podaljšanja projekta je prišlo zaradi bistveno večjega obsega arheoloških ostankov od predvidenega na območju izvedbe projekta. EU sofinancira 80 % upravičenih stroškov, RS pa 20 %.

Vir: gov.si

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

MR