Po 4 mesecih se zadeve obračajo na bolje! Pod 1000 hospitaliziranih in pod 1000 novih okužb!

Ukrepi so pomembni! Foto: Pixabay

Včeraj je bilo opravljenih 5247 PCR-testov, potrjenih pa 779 novih primerov, delež je 14,8 odstotka.

 

Med 7657 hitrimi testi, jih je bilo potrjenih 180, kar je 2,4 odstotka. Skupaj je bilo tako ugotovljenih 959 pozitivnih primerov. V bolnišnicah se zdravi 988 pacientov, od tega na intenzivni negi 161, kar so štirje manj kot dan prej. Umrlo je 14 oseb, v bolnišnicah 11.

V skladu z Načrtom sproščanja ukrepov smo v rdeči fazi načrta. Sedem dnevno povprečno število okužb je po včeraj objavljenih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) znašalo 1076, število oseb, ki so včeraj potrebovale bolnišnično oskrbo zaradi COVID-19 pa je včeraj znašalo 988. Za prehod v naslednjo oranžno fazo morata biti obe merili nižje od 1000.

Galerije, knjižnice in muzeji so od danes naprej odprti po celi Sloveniji, smučišča se v celi Sloveniji odpirajo v soboto, šole in vrtci pa s torkom. Od danes naprej so v veljavi tudi spremembe glede izjem pri prehajanju meje, ki so vezane na (i) manj izjem za vstop brez karantene in negativnega testa in (ii) določene so bile izjeme za vstop brez karantene pod pogojem negativnega PCR ali hitrega testa, ki ni starejši od sedem dni.

Šole in vrtci spoštujejo priporočila NIJZ

Vloga šolskega in športnega inšpektorata je po besedah Slokana, da v okviru nadzornih mehanizmov, kot tudi v okviru zagotavljanja kakovosti v šolskem prostoru, ugotavlja morebitna nespoštovanja odlokov za preprečevanje širjenja virusa. Od sredine oktobra pa do danes je inšpektorat opravil 1435 nadzorov v zavodih vzgoje in izobraževanja, pri čemer pa inšpektorji večjih odstopanj niso ugotovili, saj so šole in vrtci dobro pripravljeni in spoštujejo tako vsa priporočila NIJZ kot tudi določbe odlokov, ki določajo posamezne ukrepe.

Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 v 2. členu določa, da je maska obvezna v vseh zaprtih prostorih, v 3. členu pa določa izjeme, med njimi tudi izjeme, ki veljajo za šolski prostor: (i) zaščitna maska ni obvezna za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti, (ii) ni obvezna za učence, ko so v svojem matičnem oddelku (iii) in ni obvezna za vzgojitelje, pomočnike vzgojiteljev in učitelje do 5. razreda, in sicer pri neposrednem opravljanju dela z otroki.

Z drugimi besedami to pomeni, da so maske v skupnih prostorih zavodov (hodniki, zbornice, jedilnica, sanitarije), obvezne. Prav tako pa so v vrtcu obvezne, ko se dejavnosti ne izvajajo neposredno z otroki.

Ob zavedanju družbene odgovornosti vsakega posameznika ima vsakdo, ki vstopa v proces sistema vzgoje in izobraževanja, svoj del odgovornosti. Ravnatelj je odgovoren za sistemsko in organizacijsko pripravo dela in aktivnosti ter uveljavljanje predvidenih ukrepov, ki zmanjšujejo tveganje za prenos okužbe. Če posamezniki, ki vstopajo v ta prostor (na primer pedagoški delavci, drugi zaposleni, otroci, dijaki, starši, drugi deležniki) omenjenih priporočil ne upoštevajo, jih ignorirajo ali morebiti celo namerno kršijo, ne more ravnatelj za vse omenjene vidike prevzeti odgovornosti. Gre za osebno odgovornost vsakega posameznika, ki mora spoštovati ukrepe, ki so v posameznem zavodu vzpostavljeni iz razloga zmanjšanja tveganj oziroma prenosa okužb.

Izkušnja odpiranja in zapiranja šol v Italiji

Po koncu lanskoletnih pustnih počitnic bi se učenci in dijaki v Italiji morali 27. februarja 2020 vrniti v šolo. Zaradi epidemije pa so vse šole ostale zaprte do konca šolskega leta, do 12. junija 2020, je podatke predstavil Terpin. Maturantje so opravljali maturo v okrnjeni obliki konec junija. Izvajale so se priprave na izvedbo mature na daljavo, na koncu so jo izvedli v živo, a omejili na ustni izpit, ki je trajal največ 1 uro. Maturitetno komisijo so sestavljali notranji člani šole, le predsednik je bil zunanji.

Ponovno odprtje šol se je zgodilo z začetkom novega šolskega leta, 14. septembra 2020, ne da bi bilo ustrezno poskrbljeno za prilagoditev izvajanja javnih prevozov, ki so eden od najbolj nevarnih okolij za okužbe. Premikati in družiti se je začelo 8 milijonov učencev in dijakov ter 2 milijona učiteljev, profesorjev in ne-učnega osebja, kar je po mnenju epidemiologa in virologa, dr. Massima Gallija, odgovornega za infekcijske bolezni na univerzitetni kliniki Sacco v Milanu, povzročilo eksplozijo in vnovično eksponentno rast pozitivnih primerov.

Konec oktobra 2020 so bile ponovno zaprte vse srednje šole, v Italiji so poimenovane kot višje srednje šole, medtem ko se je pouk nadaljeval le v vrtcih in osnovnih šolah, te so v Italiji poimenovane osnovne oziroma nižje srednje šole. Že pred tem pa so nekatere dežele zaradi hujše epidemiološke situacije na svojem območju zaprle šole. Šole so tako ostale zaprte do 1. februarja 2021, ko so tudi srednješolci ponovno vstopili v učilnice, a le do 50 odstotkov, kar pomeni le na ponedeljek-sredo-petek, medtem ko je na dneve torek-četrtek-soboto šola organizirana na daljavo.

MR