Ostro nasprotovanje SDS načrtom vlade za proračun: Varčevanje na plečih ranljivih

Na nedavni seji Državnega zbora je bila v središču pozornosti razprava o Predlogu zakona o izvrševanju proračunov za leti 2024 in 2025. Poslanska skupina SDS, pod vodstvom poslanke Suzane Lep Šimenko, je ostro kritizirala vladne predloge, ki po njihovem mnenju neupoštevno obremenjujejo ranljive skupine državljanov.

 

V izpostavljenem stališču SDS, ki ga je predstavila poslanka Šimenko, je bilo opozorjeno, da trenutni zakonski predlog presega zgolj tehnične vidike in posega v pravice ljudi. Ob tem je poudarila potrebo po sanaciji škode zaradi nedavnih poplav, a hkrati izrazila zaskrbljenost nad vplivom visoke inflacije in padcem kupne moči državljanov.

Pozitivno je bila s strani SDS sprejeta uskladitev pokojnin, vendar so izrazili dvom, ali je 8,2-odstotno povečanje zadostno glede na rastoče cene življenjskih potrebščin. Prav tako je bila izražena nezadovoljstvo nad minimalnim povečanjem letnega dodatka. Stranka je predlagala amandma za dodatno 10-odstotno povišanje predvidenih zneskov, vendar ta ni prejel podpore na matičnem odboru za finance.

Obstoječ predlog zakona predvideva uskladitev transferjev za posameznike in gospodinjstva v višini 70% rasti cen, kar v SDS menijo, da ni dovolj. Izrazili so tudi nesoglasje z načrtom vlade, da ne bo prišlo do uskladitve skupnega dohodka, olajšav in lestvice za odmero dohodnine, kar bi po njihovem mnenju vodilo v večjo obremenitev plač.

Posebno kritiko je SDS namenila načrtu vlade za namenitev 420 milijonov evrov ZZZS, od tega 140 milijonov zaradi prenosa dopolnilnega zavarovanja, kar po mnenju SDS ne bo prineslo izboljšav v zdravstvenih storitvah.

Na podlagi izpostavljenih razlogov je SDS napovedala, da ne bodo podprli Zakona o izvrševanju proračuna.