Osem slovenskih državljanov od leta 2017 pridobivalo posnetke spolnih zlorab otrok, mlajših od dveh let

Policija je ujela 8 ljudi, ki so zbirali gradivo spolne zlorabe otrok mlajših od dveh let. Foro: policija.si

Spolne zlorabe otrok mlajših od dveh let

Na policiji so predstavili rezultate kriminalistične preiskave s področja razširjanja gradiv, na katerih so prikazane spolne zlorabe otrok, mlajših od dveh let. Tovrstne posnetke je vse od leta 2017 pridobivalo več slovenskih državljanov, starih od 20 do 40 let. Med žrtvami spolnih zlorab ni slovenskih otrok.

“Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana so v septembru 2020 od tujih varnostnih organov prejeli podatke, iz katerih je bilo razvidno, da je več slovenskih državljanov od leta 2017 prek internetnega omrežja pridobivalo gradivo, ki prikazuje spolno zlorabljene otroke,” je uvodoma poudaril Primož Podbelšek.

Ugotovljeno je bilo, da gre za več kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva, ki prikazuje spolno zlorabo mladoletnih oseb. Na slikovnih in video datotekah so prikazani otroci v starosti do dveh let, ki jih spolno zlorabljajo odrasle osebe.

Podrobnosti kriminalistične preiskave sta predstavila na tiskovni koferenci Primož Podbelšek iz Sektorja kriminalistične policije na PU Ljubljana in Robert Tekavec, vodja Oddelka za mladoletniško kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.

Z do sedaj zbranimi obvestili in ugotovitvami med žrtvami spolnih zlorab ni slovenskih otrok. Prav tako v preiskavi tudi ni bilo potrjeno, da bi osumljenci gradivo, ki je bilo predmet preiskave, izdelali sami oziroma, da bi fizično spolno zlorabljali otroke.

Preiskava in identifikacija osumljenih slovenskih državljanov, ki so razširjali in si pridobili tovrstno gradivo, je potekala v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi in korporacijami, ki imajo v lasti družbena omrežja, predkazenski postopek pa je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani.

Zagrožena je kazen od 6 mesecev do 8 let zapora

Kriminalisti so v času preiskave od domačih in tujih korporacij pridobili podatke, na podlagi katerih je bilo možno identificirati osumljence. Ti so za prikrivanje svojih dejanj in identitete uporabljali profile in elektronske naslove z lažnimi oziroma izmišljenimi osebnimi podatki, do interneta pa so dostopali z različnih lokacij, pri čemer so uporabljali tudi javne in nezaščitene internetne dostope. Na podlagi vseh pridobljenih podatkov so kriminalisti identificirali osem osumljencev, slovenskih državljanov z območja Policijskih uprav Ljubljane, Maribora, Kopra in Kranja.

Kriminalisti so v ponedeljek, 18. januarja, na podlagi odredb sodišča na območju omenjenih policijskih uprav opravili sedem hišnih preiskav, pri katerih so zasegli 79 elektronskih naprav in drugih nosilcev elektronskih podatkov. Pri preiskavah je sodelovalo 36 kriminalistov in policistov.

Preiskava pa se s tem še ni zaključila, saj bodo kriminalisti v nadaljevanju opravili zavarovanje in preiskavo vseh zaseženih naprav in podatkov, po končani preiskavi pa bodo o ugotovitvah obvestili pristojna državna tožilstva. Za navedeno kaznivo dejanje je zagrožena zaporna kazen od 6 mesecev do 8 let.

Slovenska policija je pri obravnavi spolnih zlorab otrok na spletu enakovreden partner tujim varnostnim organom

Statistični podatki zadnjih let kažejo zaskrbljujoč trend porasta tovrstnih kaznivih dejanj. Žal se je razvil tudi svetovni trg posnetkov spolne zlorabe otrok. V letu 2020 je policija obravnavala 150 kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja gradiva, ki prikazuje spolno zlorabo otrok, leto poprej 134.

Preiskava tovrstnih kaznivih dejanj je zahtevna, saj se storilci vse bolj premišljeno poslužujejo tehnologije in možnosti, ki jih ta ponuja, vključno s šifriranjem podatkov in anonimnostjo. Policija si vedno prizadeva za iskanje novih načinov preiskovanja, za sodelovanje z domačimi in tujimi varnostnimi organi za identifikacijo žrtev in storilcev ter za omejevanje dostopa do tovrstnega gradiva na internetu. Na tak način pomagamo zaščititi zlorabljene otroke in preostale otroke, ki bi lahko na spletu naključno naleteli na sporno gradivo.

Večje kot je povpraševanje po takšnih gradivih, več je spolno zlorabljenih otrok, tudi lastnih otrok

S povpraševanjem, torej iskanjem teh gradiv, se poveča tudi povpraševanje po ponudbi tega gradiva, kar posledično pomeni več spolno zlorabljenih otrok. Osumljenci si preko interneta izmenjujejo gradivo, ki prikazuje spolno zlorabo otrok, se spodbujajo k izdelavi novih posnetkov in si izmenjujejo nasvete in trike za pridobivanje žrtev in prikrivanje svojih dejanj. Na žalost to večkrat pomeni, da storilci za izdelavo takega gradiva spolno zlorabljajo tudi lastne otroke.

Še posebej v teh časih so doma v osamitvi tudi storilci tovrstnih kaznivih dejanj, kar pomeni, da se je povečalo tudi število novih zlorab. Zavedati se je treba, da je v primeru, ko se zloraba otroka tudi posname in razširja preko spleta, škoda še večja, saj morajo žrtve živeti v zavedanju, da se bodo fotografije in posnetki najhujših trenutkov njihovega življenja nekontrolirano širili po spletu in jih lahko vidijo vsi, tudi njihovi prijatelji ali sorodniki.

Starši, pogovarjajte se z otroki in jih nadzorujte pri uporabi interneta: za vrati otroških sob so otroci lahko žrtve spletnih pedofilov!

Treba pa je poudariti tudi drugo obliko spolne zlorabe preko interneta. Znano je, da spolni prestopniki na otroke prežijo v različnih spletnih klepetalnicah, družbenih omrežjih, računalniških igricah ter forumih.

Raziskave kažejo, da vse več otrok pri vedno nižji starosti kar precej časa dnevno nameni brskanju po spletu, kar povečuje njihovo izpostavljenost nevarnostim in zlorabam preko spleta. Internet je za storilce spolnih zlorab postal pripomoček, ki jim omogoča lahek dostop do otroka, anonimnost, hitro izmenjavo informacij ter je hkrati tudi iskalnik in hramba za gradivo, ki prikazuje spolno zlorabo otrok.

Ključna je preventiva, pri tem računamo predvsem na učitelje in ostale, ki so sedaj v stikih z otroki. Z otroki se pogovarjajte o varnosti na spletu, o primernih in neprimernih pogovorih na družbenih omrežjih ter o primernosti objave in deljenja različnih (tudi intimnih) fotografij. Večino časa otroci na internetu preživijo brez nadzora, je opozoril Robert Tekavec.

“Starši, nadzorujte otroke pri uporabi interneta. Za vrati otroških sob so otroci lahko žrtve spletnih pedofilov, ki izkoriščajo otroško naivnost, radovednost, nevednost in nepoučenost o nevarnostih interneta. Otroke je nujno opremiti z znanjem in orodji, ki bi jim lahko pomagali, da se, če je mogoče, sploh ne soočijo z zlorabo, biti morajo seznanjeni s tem, da določena vedenja niso sprejemljiva. Otroci se morajo počutiti opolnomočene, da spregovorijo, reagirajo in zlorabo naznanijo,” še dodaja Tekavec.

Danes želimo sporočiti še, da je policija pri iskanju in identificiranju oseb, ki preko spleta iščejo in razširjajo vsebino, ki prikazuje spolno zlorabo otrok in spolno izkoriščanje, zelo uspešna. Pri tem so nam v izredno pomoč tuji varnostni organi in ponudniki internetnih storitev, ki razpolagajo s podatki, ki nam to omogočijo.

Vir: policija.si