Odprtje šol po prvomajskih počitnicah! Kako bo potekala matura?

Vrnitev v šole
Vrnitev v šole. Foto: Pixabay

Dr. Simona Kustec, ministrica za izobraževanje, znanost in šport je danes na tiskovni konferenci izjavila, da bi se dijaki 4. letnikov lahko vrnili v šolske klopi in nadaljevali s pripravami na maturo že po prvomajski počitnicah. To bo možno samo pod strogimi varnostnimi ukrepi in pogoji.

 

Če in kako bo to možno, bodo skupaj z vodstvi gimnazij dijaki pravočasno obveščeni.

Matura

Matura se začne s pisnim izpitom iz angleškega jezika 30. maja.

Celotni maturitetni izpit iz materinščine, šolski esej in razčlemba besedila se pišeta 1. junija.

Vsi ostali datumi opravljanja maturitetnih izpitov ostanejo nespremenjeni!

Nacionalnih preverjanj znanja v 6. in 9. razredu osnovne šole letos ne bo!

Sklepi in usmeritve pri ocenjevanju

Ocenjevanje učencev se lahko izvaja individualno. Učitelj lahko uporablja različne načine ocenjevanja.

V drugem ocenjevalnem obdobju letošnjega leta se znanje pri posameznem predmetu oceni enkrat. Učenec mora imeti možnost, da negativno oceno do zaključka šolskega leta popravlja vsaj še enkrat. Učiteljem se priporoča, da pri zaključevanju ocen izhajajo iz ocen pridobljenih do 16.3. letos. Upoštevajo pa naj tudi napredek, ki je bil dosežen tekom izobraževanja doma.

Prijava v srednje šole

Prijavo v srednje šole morate oddati do 11. maja. Prenos že oddanih prijav bo možen do 16. junija. Vpis poteka od 3. junija do 6. julija.

Vrtce šole fakultete in ostale izobraževalne ustanove bodo odprli takoj, ko bodo prejeli oceno, da je dovolj varno za otroke, učence, dijake, študente, učitelje in profesorje, in vzgojitelje ter vse ostale udeležence v vzgojno izobraževalnem procesu v Sloveniji. Do takrat pa izobraževanje od doma ostaja najboljša izbira. (Dr. Simona Kustec)

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

MR