Obveščanje o naslednjem obveznem cepljenju psa

Lep-Šimenkova je pogosto v naravi, kjer ji družbo dela pes pasme bulterier.

Poslanka Suzana Lep Šimenko je na ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ireno Šinko naslovila pisno poslansko pobudo v zvezi z obvestili o cepljenju psov proti steklini.

 

Cepljenje psov proti steklini je zakonsko obvezno, saj gre za preventivni veterinarski ukrep. Slovenija namreč še vedno velja za okuženo območje, največ primerov stekline pa je ugotovljenih pri lisicah.

Zakon o veterinarskih merilih skladnosti in Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline določata, da je potrebno prvo cepljenje psa opraviti v starosti med 3. in 4. mesecem starosti, drugo in tretje cepljenje v razmakih do 12 mesecev, nato pa vsaka 3 leta.

Problem se pojavi kadar lastnik psa cepljenje zamudi za en dan, saj se takrat le to smatra kot prekinitev in je zato psa nato potrebno ponovno cepiti enkrat letno kar tri leta zapored.

Lastnik psa ima datum veljavnosti cepljenja vpisan v potnem listu psa, cepi pa se ga lahko do enega meseca pred datumom, ki je naveden v potnem listu živali.

Veterinarska zbornica Slovenije ima z Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin sklenjen sporazum, da pisno obvešča lastnike psov o predvidenem cepljenju psov, s podatki pridobljenimi iz centralnega registra psov. Obveščanje pred potekom veljavnosti cepljenja seveda pozdravljam in ocenjujem kot dober ukrep in pomoč lastnikom psov.

Žal pa Suzana Lep Šimenko, poslanka SDS ocenjuje vsebino dopisa (Obvestilo o cepljenju psov proti steklini), poslano s strani Veterinarske zbornice, kot nepopolno ali do neke mere celo zavajujočo.

Obvestilo je namreč napisano s sledečo vsebino:

»Na podlagi podatkov, pridobljenih v Centralnem registru hišnih živali, vas kot lastnika psa obveščamo, da je vaš pes na vrsti za cepljenje proti steklini v mesecu marcu 2023…«

Dodano sicer je, da je natančen datum potrebno preveriti v potnem listu psa, vendar je za marsikaterega lastnika psa ta vsebina vseeno zavajujoča, saj si misli, da lahko psa cepi do na primer konca meseca marca 2023. Kar pa seveda ne drži. V kolikor je datum veljavnosti v potnem listu psa npr. 15. marec 2023, bo vsako cepljenje po tem datumu pomenilo, da je zamudil cepljenje, kar se smatra kot prekinitev, zato bo naslednja tri leta spet moral cepiti psa vsako leto.

Da ne bi prihajalo do nesporazumov, dajem pisno poslansko pobudo s katero predlagam, da se na obvestila o cepljenju psov doda točen datum veljavnosti cepljenja psa ter se lastnike opozori, da je potrebno cepljenje izvesti do tega datuma.

MR