Obrtna cona v Markovcih

Evropska sredstva za obrtno cono v Markovcih

 

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Ureditev OC – IV. faza«. Za 600 tisoč evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Markovci v okviru Dogovora za razvoj Podravske razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 259 tisoč evrov.

V okviru projekta bo Občina Markovci zgradila infrastrukturo v obstoječi obrtni coni Novi Jork v novem, razširjenem delu. Natančneje, uredila bo kanalizacijsko in vodovodno omrežje ter kanalizirala telekomunikacije in razvod za nizko napetostno omrežje. Uredila bo tudi padavinske vode na javnih površinah, ceste in razsvetljavo. S tem bo zagotovila prostorske pogoje za gospodarsko dejavnost in vzpostavitev primerne razvojne infrastrukture, ki bo omogočala pospešen in kakovosten gospodarski in socialni razvoj v občini.

Občina bo z izvedbo naložbe omogočila pospeševanje in razvoj podjetništva, ustanavljanje novih malih in srednje velikih podjetij ter nova delovna mesta.