Ministrstvo za kulturo je podpisalo pogodbo za obnovitvena dela trakta A in B na gradu Borl. Vrednost del znaša 1.414.496,18 EUR. Gre za projekt ”Drava: Obnova in oživljanje gradu Borl”. Sredstva se namenjajo obnovi objekta kulturne dediščine državnega pomena ob sočasni interpretaciji kulturne dediščine, povezane z biotsko raznovrstnostjo.

 

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

MR