Obmejne občine bodo dobile 5 milijonov evrov

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je danes predstavil način povračila dela stroškov občinam zaradi povečanega nadzora državne meje. Letos bomo za povračila namenili pet milijonov evrov. Župan Občine Kostel Ivan Črnkovič je predstavil lokalni pozitivni vidik tovrstnih povračil.

 

Z letošnjo novelo Zakona o nadzoru državne meje smo vzpostavili pravno podlago za delno povrnitev stroškov občinam ob državni meji, ki:

  • so nastali zaradi povečanega nadzora državne meje, ali
  • so posledica izrednih dogodkov, nastalih z nadzorom državne meje.

Z nedavno Uredbo o izračunu višine povračila dela stroškov občinam zaradi povečanega nadzora državne meje smo določili kriterije in metodologijo za izračun ter način uveljavljanja povračila stroškov.

»Novost je, da bomo glede na aktualne varnostne razmere del sredstev namenili vsem obmejnim občinam, ne zgolj tistim na naši južni meji, ampak vsem – tudi na zahodni, vzhodni in severni meji. Del sredstev pa bomo razdelili prednostno tistim občinam, ki so z nezakonitimi prehodi oziroma povečanim obsegom nadzora na teh mejah najbolj obremenjene,« je v izjavi za javnost povedal minister Hojs. »Letos bomo za ta povračila namenili pet milijonov evrov. Dva milijona bomo razdelili med vse občine, tri milijone pa občinam na južni meji.«

Sredstva se med občine, v katerih vlada s sklepom ugotovi obstoj povečanega nadzora državne meje v preteklem koledarskem letu, razdeli glede na:

  • dolžino meje v posamezni občini,
  • število mejnih prehodov,
  • število prebivalcev občine,
  • število nezakonitih prehodov,
  • druge okoliščine, ki pomembno vplivajo na varnost v lokalnem okolju.

Občine pošljejo Ministrstvu za notranje zadeve zahtevek za povračilo dela stroškov do 15. novembra tekočega koledarskega leta. Podlaga za povračilo dela stroškov so predloženi računi in dokazila o plačilih, ki jih občine priložijo zahtevku skupaj z utemeljitvijo namenske porabe in listinsko dokumentacijo.

Župan Občine Kostel Ivan Črnkovič je pred dvema letoma podal pobudo za tovrstna povračila občinam ob južni meji. »S tem denarjem si zelo pomagamo, naredili smo ogromno luči po vaseh, skoraj sto. Vasi ob meji so bile praktično brez javne razsvetljave. Asfaltirali smo veliko makadamskih cest, popravljamo poti, ki služijo policiji in Slovenski vojski za patruljiranje ob meji. Super smo nekaj storili za to državo in za občine, ki dejansko trpijo migrantske tokove.«

Ministrstvo za notranje zadeve je na podlagi sklepa vlade občinam ob zunanji schengenski meji že v preteklih letih povrnilo stroške. Za leto 2021 je bilo občinam izplačanih 3,47 milijona evrov, za leto 2020 pa 2,76 milijona evrov.