Objavljen novi javni poziv LAS Haloze

Upravni odbor LAS Haloze je na seji konec junija potrdil vsebino in določila Javnega poziva- ESRR 2018 za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju Haloz.

V vsebino javnega poziva je vključena strategija razvoja na območju haloških občin Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk v letu 2018. Javni poziv je predmet sofinanciranja iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj, potrjen pa mora biti tudi s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Haloze potrebuje predvsem dobre razvojne projekte in pozitivne zgodbe: foto: LAS Haloze

PRJ Halo podeželsko razvojno jedro kot vodilni partner LAS Haloze je ta teden objavil Javni poziv za izbor operacij, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v 2018.
Vloge lahko zainteresirani oddajo od ponedeljka, 23. julija, do ponedeljka, 1. oktobra do 12. ure.

Na eni od predstavitvenih delavnic; foto: PRJ Halo

V Cirkulanah je bila danes že prva od delavnic

Kot pojasnjujejo v Podeželskem razvojnem jedru (PRJ) PRJ Halo bo vloge mogoče oddati po pošti ali osebno v tajništvo vodilnega partnerja PRJ Halo v Cirkulanah 56. Informacije bo mogoče dobiti tudi po elektronski pošti [email protected] ali na telefonski številki 02 795 3200.
Javni poziv so vsem zainteresiranim danes dopoldne že podrobneje predstavili na delavnici občini Cirkulane, na sedežu PRJ Halo, potencialne vlagatelje pa bodo o preostalih delavnicah še obvestili.
Foto: LAS Haloze