Občine ob južni meji oškodovane. Sredstva za nadzor meje znižana za polovico kljub povečanju ilegalnih prehodov.

Sredstva za povračilo stroškov zaradi nadzora meje so znižana za polovico, kar je neutemeljeno glede na podatke Policije, da se povečuje število ilegalnih prehodov državne meje. Pri tem bodo posebej oškodovane občine ob južni državni meji.

 

Z novelo Zakona o nadzoru državne meje, ki jo je Državni zbor sprejel na seji dne 22. februarja 2022, je bila ustvarjena pravna podlaga za delno povrnitev stroškov obmejnim občinam. Omenjena novela je tako ustvarila pravno podlago za sanacijo določene škode, ki nastaja občinam, ki mejijo z državno mejo zaradi povečanega števila ilegalnim migracij in nadzora državne meje.

S tem se je prisluhnilo občinam, ki mejijo z državno mejo, ne zgolj tistim, ki so bile na južni meji. Občinam se je namenilo 5 milijonov evrov za povračila zaradi nadzora meje. Sredstva se je med občine, v katerih vlada s sklepom ugotovi obstoj povečanega nadzora državne meje v preteklem koledarskem letu, razdeli glede na dolžino meje v posamezni občini, število mejnih prehodov, število prebivalcev občine, število nezakonitih prehodov državne meje in druge okoliščine, ki pomembno vplivajo na varnost v lokalnem okolju.

Število ilegalnih prehodov državne meje se v zadnjih mesecih oziroma od nastopa vlade, ki jo vodi dr. Robert Golob, povečuje. Iz objavljenega poročila za obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022 na spletni strani Policije izhaja, da je bilo obravnavanih 32.024 nezakonitih prehodov državne meje. V lanskem enakem obdobju je bilo obravnavanih 10.198 nezakonitih prehodov državne meje. Število je večje za 214 % glede na primerljivo obdobje 2021.

Sredstva iz tega naslova so znižana za polovico, kar je neutemeljeno glede na podatke Policije, da se povečuje število ilegalnih prehodov državne meje. Glede na povečano število nezakonitih migracij bodo pri tem oškodovane občine, posebej občine ob južni državni meji.

Poslanka Suzana Lep Šimenko je na vlado naslovila pisno poslansko vprašanje glede povračila stroškov občinam zaradi povečanega nadzora državne meje:

1.     Zanima me, ali so sredstva za izvajanje 9.a in 9.b člena Zakona o nadzoru državne meje znižana in kakšni so razlogi za to? Prosim za podatek dodeljenih sredstev občinam ob državni meji, posebej ob južni meji, za leto 2021, 2022 in kako je za letošnje leto.

2.     S katerimi dodatnimi ukrepi bo Vlada Republike Slovenije zagotovila pomoč in povračilo stroškov občinam zaradi povečanega nadzora državne meje?

Vir: www.sds.si