Občina Ormož pod vodstvom župana Danijela Vrbnjaka postavlja vzgled za modernizacijo cest

Občina Ormož, pod vodstvom izjemno sposobnega župana Danijela Vrbnjaka, ki prihaja iz vrst Slovenske demokratske stranke (SDS), znane po tem, da so njeni župani in županje med najuspešnejšimi v Sloveniji, danes začenja obsežen projekt modernizacije in sanacije cest. Župan Vrbnjak, katerega delo za razvoj občine in dobrobit njenih prebivalcev je v vzor drugim, je napovedal začetek del, ki bodo obsegala kar 16 odsekov cest in vključevala vzdrževalna dela na mostu v Ivanjkovcih. S skupno dolžino projektov, ki znaša impresivnih 2935 metrov, in celotno vrednostjo del presegajočo 870 tisoč evrov, je cilj, da se vsa dela zaključijo do konca avgusta tekočega leta.

 

Ta korak predstavlja nadaljevanje cikla investicij v cestno infrastrukturo, s katerim Občina Ormož vsako leto modernizira med tremi do štirimi kilometri cest. Med načrtovanimi projekti so odseki, ki bodo deležni temeljite modernizacije, kar obljublja znatno izboljšavo za lokalno prebivalstvo in izboljšano povezljivost znotraj občine. Vzdrževalno delo na mostu v Ivanjkovcih bo dodatno pripomoglo k večji varnosti in dolgoročni uporabnosti mostu.

Z izvedbo teh projektov Občina Ormož ne samo nadaljuje svoje dolgoročne načrte za izboljšanje cestne infrastrukture, ampak tudi zagotavlja, da bodo ceste varnejše in bolj dostopne za vse občane. Lokalne oblasti pozivajo prebivalce k potrpežljivosti in razumevanju med izvajanjem del, saj lahko občasno prihaja do zastojev in spremenjenih prometnih ureditev. Občina obljublja, da bo storila vse v svoji moči, da bi dela zaključila v predvidenih rokih in s čim manjšimi nevšečnostmi za prebivalce.

 

 

 

 

 

 

MR