Ob dnevu civilne zaščite

Prvi dan marca obeležujemo kot dan civilne zaščite. Osrednja slovesnost bo ob 13. uri na Brdu pri Kranju.

Današnja osrednja slovesnost ob dnevu civilne zaščite je namenjena krepitvi zavesti javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter vlogi civilne zaščite pri varstvu pred njimi.

Na slovesnosti bodo podelili priznanja za zasluge pri razvijanju in utrjevanju pripravljenosti na nesreče, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč. Slavnostni govornik bo premier Miro Cerar.

Resolucijo ob 1. marcu, svetovnem dnevu CZ, je sprejela Mednarodna organizacija Civilne zaščite je na svoji 9. Generalni skupščini, ki je potekala 17. in 18. decembra 1990. Tudi Vlada Republike Slovenije je s svojim sklepom določila 1. marec za dan Civilne zaščite tudi v Sloveniji.