Nove podražitve na Ptuju

Foto: gov.si.

Župani mestnih občin so obravnavali podražitve stroškov dela v vrtcih.  Vlado pozivajo, da pokrije stroške vseh povišanj plač, ki so oziroma bodo nastali po 1. 1. 2023, v nasprotnem primeru bodo mestne občine zaradi nevzdržnega finančnega stanja poslovanja vrtcev prisiljene v dvig cen.

 

Župani mestnih občin so izpostavili, da mestne občine niso bile vključene v pogajanja, ki so privedla do dogovora o povišanju plač vzgojiteljicam v vrtcih, kot ustanoviteljice vrtcev pa nosijo finančne posledice tega dogovora. Dejstvo je, da mestne občine nimajo sredstev za pokritje višjih stroškov dela v vrtcih. Dejstvo je tudi, da strošek dela predstavlja glavnino cene programov vrtcev. Obseg dodatnih stroškov v posameznih mestnih občinah dosega tudi večmilijonske zneske.

Mestne občine pozivajo Vlado, da iz državnih sredstev pokrije stroške vseh povišanj plač, ki so oziroma bodo nastali po 1. januarju 2023.

V kolikor država ne bo pokrila tega finančnega bremena, bodo mestne občine primorane v dvig cene vrtcev, s čimer se bo velik del stroškov prevalil na starše. Slednje bi pomenilo dodatni inflacijski pritisk, hkrati pa bi dvig cene vrtcev veliko družinam izničil učinek nedavnega povišanja minimalne plače.

Enak poziv velja tudi za vse druge primere, ko se bo Vlada brez vključenosti mestnih občin, vendar s finančnimi posledicami za mestne občine, dogovorila za višje plače posameznih skupin javnih uslužbencev.

Podražitve že februarja

Vlado so zaprosil za hiter odziv, sicer bodo mestne občine zaradi nevzdržnega finančnega stanja poslovanja vrtcev prisiljene v dvig cen programov vrtcev zaradi dviga stroškov plač že v februarju.

Vir: zmos.si

MR