Nova vodstva LAS Haloze: Zaveza k razvoju in digitalnim izzivom

V središču slikovitih Halozev je v sredo, 21. februarja 2024, potekala pomembna volilna skupščina Lokalne akcijske skupine (LAS) Haloze, na kateri so člani z veliko mero zavzetosti izvolili novo vodstvo za obdobje 2024-2025. Skupščina je prinesla svež veter v jadra te skupnosti, ki stoji na čelu razvojnih prizadevanj v regiji.

 

Novo vodstvo, novi izzivi
Gorazd Šeruga, znano ime iz zasebnega sektorja, je bil izvoljen za predsednika LAS Haloze, kar napoveduje novo obdobje z izrazito usmerjenostjo v povezovanje različnih sektorjev znotraj skupnosti. Upravni odbor, ki zdaj vključuje predstavnike javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja, obljublja širok spekter znanj in izkušenj za dinamično in učinkovito vodenje.

Zahvala in prihodnost
Zahvala gre dosedanjim članom za njihov doprinos in trud, ki so ga vložili v razvoj LAS Haloze, prav tako pa so bili izrečeni čestitki novim članom. Udeležba članov na skupščini in njihova pomoč pri organizaciji dogodka še dodatno potrjujejo moč skupnosti in zavezanost skupnim ciljem.

Projekti in sredstva
Predstavljene so bile ključne točke izvajanja projekta “Krepitev ponudbe in produktov Visit Haloze” in Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, do leta 2027. LAS Haloze bo imel na voljo skoraj 1,7 milijona evrov sredstev za realizacijo projektov, kar odpira vrata številnim priložnostim za razvoj.

Digitalizacija in dostopnost
Razprava o uvedbi digitalne oddaje vlog je pokazala pomisleke članov zaradi težav z internetno povezavo v regiji. Predlagana je bila uporaba tradicionalnih metod oddaje vlog, kar poudarja pomen prilagajanja in iskanja rešitev, ki so dostopne vsem članom skupnosti.

Skupščina LAS Haloze je postavila temelje za obdobje polno razvoja, sodelovanja in prilagajanja izzivom, ki jih prinaša sodobni čas. Vodstvo in člani so pokazali zavezanost skupnim ciljem in pripravljenost na soočenje z izzivi, ki jih prinaša prihodnost, s čimer krepijo vlogo Halozev kot pomembnega akterja v lokalnem in regionalnem razvoju.

MR