Nova energetska avtocesta med Kidričevim in Madžarsko

Po poročanju Štajerskega Tednika, Slovenija in Madžarska nadaljujeta z gradnjo energetskih povezav, ki bodo dodatno krepile energetsko stabilnost regije.

 

Lani poleti je začela poskusno teči elektrika po prvi visokozmogljivostni povezavi, daljnovodu moči 2 x 400 kV med Kidričevim in Madžarsko. Sedaj je v fazi načrtovanja druga, še pomembnejša povezava, plinovod, ki bo primeren tudi za prenos vodika.

Elektroenergetska povezava med Slovenijo in Madžarsko je bila vzpostavljena z daljnovodom Cirkovce–Pince, ki je dolg 80,5 km in ima 264 stebrov. Ta povezava izboljšuje zanesljivost elektroenergetskega sistema v Sloveniji, omogoča večjo integracijo trga v regiji in olajšuje dostop do vzhodnih trgov z električno energijo.

Pogajanja za to povezavo so se začela v 90. letih, s čimer je Slovenija postala zadnja sosednja država Madžarske, s katero ni imela daljnovodne povezave. Gradnja daljnovoda na slovenski strani je potekala med avgustom 2020 in junijem 2022, vključno z izgradnjo 120 km dovoznih cest in vgradnjo več tisoč ton jeklenih konstrukcij.

Slovenska in madžarska stran sta se dogovorili za iskanje skupnih virov financiranja gradnje tega plinovoda v blagajni Evropske unije. V memorandumu o plinovodu, ki ga bosta državi podpisali naslednji mesec v Budimpešti, bodo usklajene tehnične karakteristike in zaveze glede oskrbe s plinom. Med drugim je izpostavljena tudi solidarnostna oskrba, ki bo še dodatno krepila energetsko neodvisnost in zanesljivost obeh držav.

Ko bo plinovod dokončan, bo povezoval Madžarsko, Slovenijo in Italijo z zmogljivostjo prenosa 440 milijonov m³ plina. Vrednost gradnje plinovoda na slovenski strani je ocenjena na 121 milijonov evrov. Prav tako so v teku študije izvedljivosti, ki raziskujejo možnost dvosmernega pretoka plina, čeprav je bila prvotna zamisel o enosmernem toku iz Madžarske v Slovenijo.

Ta projekt bo še dodatno utrdil energetsko varnost in povezanost držav v regiji, hkrati pa bo ponudil možnost za prenos in uporabo vodika kot čistejšega vira energije.

Vir: Štajerski Tednik