Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost

Vlada je na včerajšnji seji obravnavala in potrdila izhodišča za pripravo nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost in odločila, da je potrebno Načrt za okrevanje in odpornost pripraviti za obravnavo na seji vlade v mesecu oktobru letos.

 

Pri pripravi predlogov so bila upoštevana Priporočila Evropske komisije Sloveniji k nacionalnemu programu reform, Poročilo o razvoju 2020 (UMAR), Ekonomski pregled za Slovenijo 2020 (OECD) in številni nacionalni strateški dokumenti.

Načrt za okrevanje in odpornost bo utemeljen na izboljšavah trga dela, izboljšavah zdravstvenega sistema, sistema socialnega varstva in dolgotrajne oskrbe, izboljšavah finančnega in fiskalnega sistema ter zmanjšanju administrativnih ovir.

V okviru naložb in investicij bodo podprte naložbe, ki izboljšujejo delovanje posameznih sistemov predvsem na področjih zdravstva, dolgotrajne oskrbe, infrastrukture na področju okolja in prometa, naložbe na ostalih področjih ter naložbe, ki zagotavljajo trajnostni, zeleni in digitalni prehod, podporno okolje za podjetja, podporo turizmu in kulturi, podporo raziskavam, razvoju in inovacijam vse s ciljem krepitve odpornosti in trajnostnega razvoja Slovenije.

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

MR