Na Ptuju se ne obeta veliko dobrega

Vir: Facebook (Ptuj)

Ptujska županja Nuška Gajšek je skupaj s predstavniki še 18 občin Spodnjega Podravja podpisala pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije za prvi sklop projekta celovite obnove vodovodnega sistema regije. Mestno občino Ptuj sestavlja 8 tako imenovanih četrtnih skupnosti. Med tem, ko primestne četrtne skupnosti Grajena, Rogoznica, Breg- Turnišče in Spuhlja krepko zaostajajo za tistimi iz središča mesta, so zapisali na spletnem portalu net-tv.si,

 

Stanovanjskla politika se vodi na zelo napačen in škodljiv način

Ptuju se poskušajo spopadati tudi s stanovanjsko problematiko, vendar za mnoge na zelo napačen način. Na lokaciji za osrednjo avtobusno postajo se načrtuje gradnja dodatnih stanovanjskih enot za neprofitna oziroma socialna stanovanja. Večina političnih strank zastopanih v Mestnem svetu je izrecno proti gradnji socialnih stanovanj na tej lokaciji, saj ni primerna in so številne druge lokacije bolj primerne za gradno stanovanjskega bloka. Gradnji nasprotujejo tudi okoliški stanovalci, saj jim bo odvzel že tako malo zelenih površin in možnosti parkiranja

Pred časom je sicer bila že izbrana lokacija za gradnjo garažne hiše in sicer na ulici heroja Lacka, izvedbi investicije pa je oporekal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, zato so bili pristojni primorani najti novo, za zdaj še neznano lokacijo. Na drugi strani pa ponovno poudarimo, da želijo graditi staniovanjski bloik na lokaciji parkirišča za avtobusno postajo, kar je nekoliko nenavadno glede na manko parkirišč in obstoj številnih drugih veliko boljših lokacij za gradnjo stanovanj.

Ena izmed finančno bolj obremenljivih naložb je Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami. Za 4,9 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Mestna občina Ptuj v okviru Vizije in strategije Mestne občine Ptuj 2015-2025, je Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 2,2 milijona evrov. A vse ni tako pozitivno kot se predstavlja, so zapisali na net-tv.si.

Ena izmed velikih črnih pik Ptuja pa je tudi v minulem letu ostala neodpravljena. Muzej arheoloških zakladov na Ptuju po desetletjih dolgih prizadevanjih še vedno nima na voljo večjega stalnega razstavišča za arheološke najdbe, ki jih zdaj shranjujejo daleč od oči javnosti.

Vir: net-tv.si