Ministrstvo za finance naj zagotovi nadaljnje delovanje Finančnega urada Ptuj

Finančni urad Ptuj. Vir: google.com
Finančni urad Ptuj. Vir: google.com

Ukinjanje državnih organov v manjših mestih in občinah je nedopusten korak v smeri še večje centralizacije Slovenije in v škodo občank in občanov, ki ne živijo v večjih mestih.

Poslanka iz območja Haloz in Dravskega polja, Suzana Lep Šimenko je na ministra za finance Klemna Boštjančiča naslovila pisno poslansko pobudo glede delovanja Finančnega urada Ptuj.

Poslanka Suzana Lep Šimenko  navaja, da Finančni urad Ptuj obsega območja upravnih enot Ormož in Ptuj. Upravna enota Ormož je pristojna za 15.809 občank in občanov, 16 občin in 81 naselij. Upravna enota Ptuj pa za 68.478 občank in občanov 16 občin, 10 krajevnih uradov in 207 naselij. Posledično je Finančna urad Ptuj pristojen za skupno več kot 84.000 občank in občanov.

Suzana Lep šimenko poudarja, da je ukinjanje državnih organov v manjših mestih in občinah je nedopusten korak v smeri še večje centralizacije Slovenije in v škodo občank in občanov, ki ne živijo v večjih mestih.

Na navedeno problematiko je, na seji mestnega sveta, opozorila tudi županja Mestne občine Ptuj. Mestni svetniki pa so se, ne glede na politično pripadnost, strinjali, da je vse tovrstne poskuse treba zatreti v kali.

Poslanka Suzana Lep Šimenko

Izhajajoč iz navedenega poslanka Ministrstvu za finance predlaga, da v sklopu svojih pristojnosti, Finančna uprava RS je namreč organ v sestavi Ministrstva za finance, zagotovi nadaljnjo nemoteno delovanje Finančnega urad Ptuj in opusti kakršnekoli postopke ter namere za morebitno ukinitev ali reorganizacijo Finančnega urada Ptuj, ki bi poslabšala dostopnost občankam in občanov do storitev Finančne uprave RS.