Minister, ki ni nikoli delal v gospodarstvu, odloča o tem, kako se morajo štempljati zaposleni

“Minister, ki ni nikoli delal v gospodarstvu, odloča o evidenčnih obveznostih delodajalcev” – kritika Mateja Lahovnika glede obveznega evidentiranja delovnega časa.

 

Nova določila zakona o obveznem evidentiranju delovnega časa, ki ga je vlada potrdila 12. januarja 2023, prinašajo nekatere spremembe, ki jih mnogi označujejo kot nepotrebne. Med njimi je tudi Matej Lahovnik, ki v svojem twitu izpostavlja, da se država zdaj vmešava celo v to, kako in kdo se mora štempljati, pri čemer pa je minister, ki v življenju ni delal nikjer razen v politiki, neobremenjen s tem.

Matej Lahovnik, je v svojem Twitu kritiziral odločitev vlade o uvedbi obveznega evidentiranja delovnega časa za vse zaposlene. V svojem tvitu je izpostavil ministra, ki je po njegovem mnenju odločil o tej obveznosti, čeprav v življenju ni delal nikjer razen v politiki in se zato tudi ne štemplja.

Delodajalci bodo morali od 1. aprila dalje za vse zaposlene evidentirati začetek in konec dela ter odmore.

Lahovnik je s svojim tvitom izrazil mnenje mnogih delodajalcev, ki se bojijo, da bo uvedba nove obveznosti povzročila dodatno administrativno obremenitev in zmanjšala fleksibilnost pri organizaciji dela. Prav tako se bojijo, da bi lahko prekomerna regulacija na koncu negativno vplivala na gospodarsko rast in zaposlovanje.

Vse te spremembe so povzročile zaskrbljenost med nekaterimi delodajalci in delavci, ki menijo, da to pomeni nepotrebno birokracijo in dodatne stroške.

MR