Mestna občina Ptuj objavila razpis za podelitev priznanja “velika oljenka”

Vir: spletna stran MO Ptuj
Mestna občina Ptuj je na podlagi 23. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Ptuj objavila razpis, dosegljiv na spletni strani Mestne občine Ptuj in v Uradnem vestniku za podelitev priznanj Mestne občine Ptuj na področju kulturne dejavnosti.
Kot navajajo je predmet razpisa podelitev priznanja “velika oljenka” za izjemne zasluge na področju kulturne dejavnosti, umetniškega ustvarjanja in poustvarjanja ter podelitev priznanja “oljenka” za dolgoletno uspešno delo oziroma doseganje izjemnih uspehov na kulturnem področju.

Predloge za podelitev priznanj je potrebno poslati Komisiji za odlikovanja in priznanja Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj do 30. decembra 2021.
Vir: MO Ptuj