Danes, 15. septembra, obeležujemo mednarodni dan demokracije, ki opominja na pomen demokratičnih vrednot in temeljnih elementov demokratičnega vladanja. To je tudi priložnost za pregled stanja demokracije v svetu. Pandemija COVID-19 je na preizkus postavila tudi pomembne pridobitve naše civilizacije, med katere sodijo tudi demokracija in njene vrednote.

 

Kot je dejal Generalni Sekretar OZN, Antonio Guterres, je v času, ko se svet sooča s COVID-19, demokracija ključna pri zagotavljanju prostega pretoka informacij, sodelovanja pri odločanju in odgovornosti za odgovor na pandemijo.

Vrednote, kot so svoboda, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter vladavina prava, so tisti bistveni elementi demokracije, ki jih kot človeštvo ne bi smeli nikoli postaviti pod vprašaj. Te vrednote so sestavni del vseh pomembnejših mednarodnih aktov, na čelu s Splošno deklaracijo človekovih pravic, ki so jih  v svojo notranjo pravno ureditev prenesle demokratične države mednarodne skupnosti.

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

MR