Masovno uničevanje plakatov na Ptuju

Na Ptuju smo priča organiziranemu uničevanju volilnih plakatov. Da v tem primeru ne gre za objestnost in vandalizem, ampak gre za organizirano kriminalno dejanje, lahko z gotovostjo trdimo, saj se v večini uničuje zgolj plakate ene stranke.

 

Sprašujemo se ali to pomeni “DRUGAČNA” prihodnost IN “NORMALIZACIJA” “SVOBODNE” Slovenije?