Glede na rezultate projekcij EUROPOP2019, ki jih je pripravil Eurostat za vse države članice EU, Islandijo, Lihtenštajn, Norveško in Švico, naj bi imela Slovenija leta 2100 nekaj več kot 1.888.000 prebivalcev.

 

Kaj naj bi se dogajalo s prebivalstvom Slovenije v naslednjih desetletjih?

Prebivalstvo Slovenije naj bi se povečevalo do približno leta 2024 (in se povečalo na okrog 2.116.000), nato naj bi število prebivalcev začelo počasi padati. 1. januarja 2100 naj bi imela Slovenija 1.888.000 prebivalcev, kar je 10 % manj kot v začetnem letu teh projekcij, tj. v 2019.

Predpostavlja se, da se bo v letu 2100 v Slovenijo priselilo 5.300 več prebivalcev, kot se jih bo iz nje odselilo. To je približno dve tretjini manj, kot je znašal selitveni prirast Slovenije s tujino leta 2019.

V prihodnosti naj bi se celotna stopnja rodnosti v Sloveniji večinoma enakomerno dvigala in leta 2100 dosegla vrednost 1,72. Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu naj bi se daljšalo in dečki, rojeni v Sloveniji leta 2100, bi lahko pričakovali, da bodo živeli 89 let, deklice pa 93 let.


Kljub predvideni višji rodnosti prebivalstvo Slovenije čedalje starejše

V naslednjih desetletjih naj bi se zelo pomembno spremenila starostna sestava prebivalstva Slovenije. Leta 2019 so starejši (tj. prebivalci, stari 65 ali več let) predstavljali 19,8 % prebivalstva, leta 2100 pa naj bil bilo v tej starostni skupini  nekaj več kot 31 % prebivalcev Slovenije.

Ali vam je všeč novica? Všečkajte FB stran:

Delež otrok (tj. prebivalcev, mlajših od 15 let) se bo predvidoma nekaj let še zniževal in leta 2037 dosegel minimum (okrog 12,5 %). Leta 2100 naj bi bilo otrok med prebivalci 13,5 %.


Metodološko ozadje

Projekcije prebivalstva so poskus napovedi prihodnjega demografskega razvoja na nekem območju. Ker so sestavljene iz vrste predpostavk, ki so pogosto zelo negotove, so le eden od možnih scenarijev za prihodnost.

Pričujoče projekcije prebivalstva temeljijo na predpostavkah o rodnosti, umrljivosti in meddržavnih selitvah. V projekcije prebivalstva je nemogoče zajeti kratkoročne spremembe demografskih komponent. Prav tako ni mogoče zajeti (vseh) morebitnih demografskih posledic burnih dogajanj v času priprave projekcij, kot je denimo izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije ali pandemija COVID-19.

Tudi tokratne projekcije prebivalstva predpostavljajo delno konvergenco. Ta predvideva, da se bodo socioekonomske razlike med državami, vključenimi v pripravo projekcij, v daljšem obdobju zmanjšale. To pomeni, da si bodo vse države po demografskih značilnostih sčasoma čedalje bolj podobne.

Ali vam je všeč novica? Všečkajte FB stran:

Projekcije prebivalstva EUROPOP2019 so rezultat dela evropskega statističnega urada (Eurostata). SURS objavlja rezultate projekcij EUROPOP2019 za Slovenijo kot uradne projekcije države. Projekcije prebivalstva, ki jih za druge države objavlja Eurostat, se lahko razlikujejo od uradnih nacionalnih projekcij teh držav.

Podatki

2025 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100
Prebivalci, 1. januar 2.114.603 2.106.316 2.081.622 2.043.751 1.989.404 1.938.253 1.902.751 1.889.004 1.888.364
Živorojeni 16.772 16.377 17.963 17.092 16.055 16.694 16.595 16.239 16.622
Umrli 22.244 23.069 25.453 26.998 26.819 26.291 24.254 21.973 21.946
Selitveni prirast 4.278 4.529 4.584 4.938 5.193 5.203 5.296 5.365 5.335
Prebivalci (%)
  stari 0 – 14 let 14,4 13,3 12,6 13,4 13,2 13,1 13,7 13,6 13,5
  stari 15 – 64 let 63,2 62,3 59,6 55,9 55,5 56,4 55,5 55,1 55,1
  stari 65 ali več let 22,3 24,4 27,8 30,7 31,3 30,5 30,8 31,2 31,3
  stari 80 ali več let 5,9 6,6 9,4 11,2 12,8 13,8 13,1 13,4 14,8
Celotna stopnja rodnosti 1,57 1,59 1,62 1,65 1,67 1,68 1,69 1,71 1,72
Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu – moški 79,5 80,3 81,8 83,3 84,6 85,9 87 88,1 89,1
Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu – ženske 85,2 85,8 87,1 88,2 89,4 90,4 91,3 92,2 93,1

Vir: SURS

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

MR