Lep Šimenko zahteva takojšnjo odpravo 30-dnevnega zadržanja mikrobioloških izvidov

Suzana Lep Šimenko, poslanka, je na vlado naslovila pisno pobudo, ki zahteva takojšnjo odpravo 30-dnevnega zadržanja mikrobioloških izvidov pred pacienti. Ta ukrep je bil vpeljan konec maja 2023 in omejuje pacientov dostop do njihovih mikrobioloških izvidov za 30 dni po vnosu v sistem. Kljub temu, da so izvidi izdani in na voljo, jih pacienti na portalu zVEM ne morejo videti do preteka tega roka.

 

Šimenko opozarja, da je tovrsten ukrep nesmiseln, posebej v času digitalizacije in oteženega dostopa do zdravstvenih storitev. Prav tako navaja, da Zakon o pacientovih pravicah ne predvideva takšne časovne omejitve in pacientom omogoča samostojen dostop do njihovih elektronskih zdravstvenih zapisov.

Poslanka izpostavlja, da je od uvedbe ukrepa prišlo do številnih pritožb državljanov in širše javnosti, ki dvomijo o smiselnosti te spremembe. Nekateri pacienti so se ji celo pritožili, da so pred volitvami dobili obljube o hitrem dostopu do specialistov, a so namesto tega prejeli zakasnjene izvide.

Celotno pobudo Suzane Lep Šimenko objavljamo v nadaljevanju, kjer podrobneje obravnava problematiko in poziva vlado k ukrepanju.

MR